Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

9 października 2019
PORZĄDEK OBRAD XVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

zwołuję

na dzień  11 października (piątek) 2019 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XVIII nadzwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Informacja Prezydenta Miasta na temat nielegalnych składowisk chemikaliów na terenie miasta.
5.    Informacja Prezydenta Miasta na temat budowy stadionu miejskiego przy ul. Limanowskiego.
6.    Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski