Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 października 2019
O INNOWACJACH W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIU OSADÓW
[zdjęcie aktualności]

Przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych, biur projektowych, producentów urządzeń, urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska oraz władz samorządowych byli uczestnikami konferencji „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”.

Tematyka trzydniowej konferencji dotyczyła m.in. najnowszych technologii zastosowanych w oczyszczaniu ścieków oraz nowoczesnych metod zagospodarowania osadów ściekowych; oczyszczalni ścieków jako źródła energii i surowców; aspektów prawnych w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych.

Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania osadów ściekowych nieustannie się rozwijają i zmieniają. Jest to spowodowane coraz to bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska, a także pojawianiem się nowych zagrożeń, takich jak np. wysokie stężenia hormonów i antybiotyków w ściekach.

W części praktycznej konferencji uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. oraz Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A.

2 października konferencję otworzył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Niesmaczny oraz Magdalena Seidel-Przywecka z Wydawnictwa Seidel Przywecki Sp. z o.o.

Organizatorami IV konferencji technicznej z cyklu Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów, która odbyła się 2-4 października w Hotelu Scout była Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Patronat honorowy nad nią objął Prezydent Miasta Częstochowy, Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz PZITS Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Częstochowa.

Foto: P. Gruszczyński