Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 października 2019
CZĘSTOCHOWSKIE FORUM ROZWOJU FIRM
[zdjęcie aktualności]

„Bezpieczny przedsiębiorca” to temat pierwszego wydarzenia z cyklu, którego celem jest stworzenie platformy porozumienia dla polskich przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wpierających biznes.

3 października w ramach I edycji Forum, w Parku Przemysłowo – Technologicznym, odbyły się 4 panele dyskusyjne dotyczące kluczowych, pod względem bezpieczeństwa obszarów generujących duże ryzyko w prowadzeniu działalności.

Spotkanie otworzył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, Kanclerz Loży Małopolskiej oraz Loży Częstochowskiej BCC Katarzyna Woszczyna i prezes ARR w Częstochowie S.A. Marcin Kozak.

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Piotr Grzybowski wziął udział w panelu zatytułowanym „Zrozumieć compliance - szansa na bezpieczny rozwój”. W fazie legislacyjnej jest już projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ze zbiorem zasad i reguł postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi normami postępowania. Powszechnie określa się je pojęciem "compliance".  Rozwiązania zaproponowane w projekcie Ustawy tworzą nowy model odpowiedzialności karnej spółek, a w związku z tym także członków organów zarządzających. Wprowadzają one m.in. instytucję ochrony tzw. sygnalistów, obligują do tworzenia stanowisk lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością. Stosowanie nowych przepisów ma zapobiegać stratom finansowym i utracie reputacji, ale przede wszystkim wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych jako członków zarządu za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania. Nowe regulacje prawne nakazują prowadzić postępowania wewnętrzne, gdy dojdzie do uchybień wymagających wyjaśnienia. 
Ustawa stanowi nowość w polskim porządku prawnym. Gdyby weszła w życie w kształcie pierwotnie proponowanym, obligowałaby tysiące przedsiębiorstw do stworzenia systemu zarządzania zgodnością także w obszarach, które nie są dziś uznawane za potencjalne źródło odpowiedzialności karnej spółek, np. BHP.   
Podczas panelu eksperci z Mariański Group, przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni goście, opierając się na doświadczeniu i przykładach dyskutowali o najistotniejszych kwestiach związanych z zagadnieniami compliance.

Tematem pozostałych paneli była „Przyszłość biznesu - zmiany w prawie i podatkach”, „Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w niestabilnym otoczeniu ekonomicznym. Czy jest możliwe?” oraz „Cyberbiezpieczeństwo biznesu. Zapobiegać, blokować dostęp, chronić - a może wszystko naraz?”.

Organizatorami Częstochowskiego Forum Rozwoju Firm „Bezpieczny przedsiębiorca” była Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Loża Częstochowska BCC, Mariański Group oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy.

Z wykorzystaniem informacji z ARR