Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

13 sierpnia 2019
PLAN ZABEZPIECZENIA SZCZYTU PIELGRZYMKOWEGO
[zdjęcie aktualności]

Rozpoczął się największy w Częstochowie szczyt pielgrzymkowy, związany z obchodami Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak co roku, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji. Plan obowiązuje do 15 sierpnia. Straż Miejska kieruje apel do przybywających pielgrzymów.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 i ul. Królowej Bony 1/3 została uruchomiona Izba Przyjęć:
• 09.08 – 13.08 – od 8:00 do 21:00
• 14.08 – całodobowo
• 15.08 –  od 8:00 do zakończenia uroczystości
- telefon do izby przyjęć MSZ, ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 370 22 70
- telefon do izby przyjęć MSZ, ul. Królowej Bony 1/3: 34 370 26 40, 370 26 41

2. W izbie przyjęć przyjmowani są wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.

3. Oddziały lekarskie pracują w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne są lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

4. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 13 – 15 sierpnia zapewnia:
•    13 sierpnia, od 12:00 do 18:00 – karetkę S/P zlokalizowaną w al. Sienkiewicza,
•    14 sierpnia:
- od 09:00 – zabezpieczenie wejścia pielgrzymek – karetkę S/P stacjonującą w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10,
- od 12:00 przy Szczycie Jasnogórskim – pogotowie ratunkowe zabezpieczy do zakończenia uroczystości ok. godziny 22:00,
- jedną karetkę S/P zlokalizowaną w al. Sienkiewicza.
•    15 sierpnia, od godz. 8:00 do zakończenia uroczystości:
       - jedną karetkę S/P zlokalizowaną w al. Sienkiewicza,
       - jedną karetkę S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

5. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR
- parking Rynek Wieluński,    
- parking ul. Oleńki.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:
 - ul. ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),
 - ul. Kubiny,
 - ul. gen. Sikorskiego (naprzeciwko KMPSP).

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Przedsiębiorstwa zabezpieczające poszczególne sektory miasta są dostępne w Miejsko – Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Od 9 sierpnia ustawione są 42 przenośne kabiny WC oraz 20 umywalek:
- na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 10 kabin wraz z 5 umywalkami,
- na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 3 kabiny wraz z 1 umywalką,
- przy Kościele pw. św. Jana Dukli przy ul. Mirowskiej 51/59 - 4 kabiny wraz z 2 umywalkami,
- na terenie IV LO im. Henryka Sienkiewicza (lewa strona Liceum przy ogrodzeniu) – 3 kabiny wraz z 1 umywalką,
- na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego – 2 kabiny wraz z 1 umywalką,
- na parkingu przy ul. Sikorskiego - 2 kabiny wraz z 1 umywalką,
- od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) - 12 kabin wraz z 6 umywalkami,
- na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin wraz z 3 umywalkami.

Punkty czerpania wody pitnej są uruchomione od 5 sierpnia w następujących miejscach:
1 pkt – ul. Sikorskiego,
1 pkt – ul. 7 Kamienic,
1 pkt – Rynek Wieluński,
2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,
1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu na pasaż Biskupa Bareły,
1 pkt – park wypoczynkowy Lisiniec,
1 pkt – skrzyżowanie ul. Mstowskiej z ul. Wodociągową,
1 pkt – ul. Morenowa (od 10.08 – 15.08).

Niezależnie od ww. punktów w ciągu alei NMP są działające zdroje uliczne czynne przez cały okres pielgrzymkowy.

Straż Miejska od 9 do 15 sierpnia zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

Policja i Straż Miejska zapewnia bezpieczeństwo pielgrzymom na trasach wejścia oraz uroczystościach zgodnie z planem operacyjnym Policji oraz otrzymanym wykazem wejścia pieszych pielgrzymek na teren miasta Częstochowy.

Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby osoby starsze oraz dzieci, które wybierają się do Częstochowy, miały przy sobie karteczkę z numerem telefonu do przewodnika grupy lub najbliższego członka rodziny. Podobne karteczki powinny mieć również starsze osoby z Częstochowy lub okolicznych gmin. Częstochowscy strażnicy miejscy w poprzednich latach pomagali osobom starszym, a także dzieciom, które zagubiły się na terenie miasta. W przypadku zagubienia, funkcjonariusze Straży Miejskiej będą mogli szybko skontaktować się ze wskazaną na kartce osobą i przekazać “zagubionego” pod opiekę rodziny lub podwiozą do autokaru.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu – od 1 sierpnia zapewnia dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów oraz na drogach przemarszu.

Dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania:

1. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (14 - 15 sierpnia) - Dyspozytor Służby Interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
2. Sygnalizacja świetlna (14-15 sierpnia.) - „Drog – Bud” Lubojenka ul. Prosta 88/90.
3. Zmiany organizacji ruchu w rejonie Podjasnogórskim (14-15 sierpnia) - Dyspozytor Służby interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
4. Oświetlenie dróg (14-15 sierpnia) - P.W. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Galicki, Pogotowie Zakładu Energetycznego
5. Oczyszczanie miasta (14-15 sierpnia) - Firma SUEZ
6. Obsługa odwodnienia (14-15 sierpnia) - „ON-Serwice” Sp. z o.o
7. Bieżące utrzymanie dróg (14-15 sierpnia) - BITUM Sp. z o.o. oraz „Drog – Bud”.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jest w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Miejsko–Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie: telefony: 34 378 51 01 (102); fax 34 378 51 03
    
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 14-15 sierpnia: telefony: 997,  34 369 12 55,  34 369 12 66, fax:  34 369 12 44

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego: p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy – Rafał Kusal.