Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 lipca 2019
PRZETARG NA ODWODNIENIE PÓŁNOCY
[zdjęcie aktualności]

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na budowę odwodnienia w dzielnicy Północ. W ramach  inwestycji przebudowane zostaną ulice  - św. Brata Alberta, Hiacyntowej i Lawendowej. Oferty można składać do 22 lipca.

Przebudowa ul. św. Brata Alberta dotyczy odcinka o długości prawie 1324m. Prace obejmą m.in. budowę zjazdów, chodników, drogi dla rowerów, skrzyżowań i czterech peronów autobusowych z wiatami przystankowymi. Zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa z przyłączami, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny. W ramach inwestycji wykonawca przebuduje sieć wodociągową, przyłącza wody i kanalizację sanitarną,

W ulicy Hiacyntowej zaprojektowano jezdnię o długości niemal 158m ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi, z chodnikiem o szerokości 2m oraz kanalizacją deszczową z przyłączami do posesji. Prace obejmą też budowę zbiornika chłonno - odparowującego, nowego kanału technologicznego ze studniami oraz oświetlenia ulicznego.

W ramach części zadania dotyczącej ul. Lawendowej w pasie drogowym powstanie jezdnia o szerokości 5 m i długości ponad 217 m, ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Wykonawca zbuduje także kanalizację deszczową która przejmie wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzi je do zbiornika chłonno-odparowującego. Zostanie też przebudowana sieć elektroenergetyczna i teletechniczna oraz zainstalowane oświetlenie.

Oferty w przetargu można składać do 22 lipca w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 15 kwietnia 2021 roku.

Ze szczegółami specyfikacji przetargowej można zapoznać się na stronie:
http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/3840-odwodnienie-dzielnicy-polnoc-w-czestochowie

Przypomnijmy, że inwestycja będzie możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 9,6 mln zł. Miasto zdobyło je w ramach konkursu z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz  z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.). Instytucją zarządzającą tym zakresem w programach POIiŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który zakwalifikował częstochowski projekt do dofinansowania.