Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 lipca 2019
PLAN ZABEZPIECZENIA PIELGRZYMKI
[zdjęcie aktualności]

13 i 14 lipca na Jasnej Górze odbędzie się XXVIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Tak, jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników w Częstochowie, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1.    W MSZ przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

 •   telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: 34 3702170, 34 370 2270
 •   telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3: 34 3702640, 34 37026 41

2.    W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.
3.    Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
4.    SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 14 lipca od godz. 9:00 do zakończenia mszy św. zapewni dwie karetki P/S zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.
5.    Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR
- parking Rynek Wieluński,
- parking ul. Oleńki.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

 •     ul. ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),
 • ul. Kubiny.


ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA
12 lipca zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC oraz 9 umywalek:

 • od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) - 8 kabin, 4 umywalki,
 • przy Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 8 kabin, 4 umywalki,
 • na Rynku Wieluńskim (część południowa - na trawniku w pobliżu postoju TAXI) - 2 kabiny wraz z umywalką.


STRAŻ MIEJSKA  zapewni drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Z POLICJĄ zapewni bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU - dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania:
1.    Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (13-14 lipca):
2.    Sygnalizacja świetlna

 •      „Drog – Bud” Lubojenka ul. Prosta 88/90

3.    Zmiany organizacji ruchu w rejonie Podjasnogórskim

 •     Dyspozytor Służby Interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu

4.    Oświetlenie dróg

 •     P.W. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Galicki, Pogotowie Zakładu Energetycznego

5.    Oczyszczanie miasta

 •     Firma SUEZ  

6.    Obsługa odwodnienia

 •      „ON-Serwice” Sp. z o.o.

7.    Bieżące utrzymanie dróg

 •    BITUM Sp. z o.o.
 •    „Drog – Bud” Lubojenka ul. Prosta 88/90


KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania
    Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:

 •     telefony: 34 378 51 01 (102); fax 34 378 51 03

    
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

 •     telefony: 997, 343691255, 34 369 12 66, 343691997 fax: 34 369 12 44


Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego – Kierownik Referatu Planowania Cywilnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy - Michał Dróżdż.


Uwagi:


1.    Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny posiadać za przednią szybą białą kartkę formatu A4.
2.    Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym.
3.    Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa które zażywają oraz dokumenty tożsamości.
4.    W przypadku zagubienia, pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w miejscu wyznaczonym przez opiekuna grupy.
5.    Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straż Miejska, Policję, Pogotowie Ratunkowe, służby zarządzania kryzysowego).