Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 czerwca 2019
NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY – NABÓR WNIOSKÓW
[zdjęcie aktualności]

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Dokumenty można składać do 30 czerwca.

Propozycje kandydatek i kandydatów mogą składać: instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki i stowarzyszenia twórcze, inne organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Pisemne wnioski zawierające dane osobowe kandydatki/kandydata, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13 do 30 czerwca.

Druk wniosku – w załączniku poniżej lub na stronie: http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=KP004.

Pliki do pobrania: