Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 czerwca 2019
CZĘSTOCHOWA OBCHODZIŁA PUŁKOWE ŚWIĘTO
[zdjęcie aktualności]

W tym roku Święto 27. Pułku Piechoty było wyjątkowe – wypadło bowiem w 100. rocznicę utworzenia 7. Dywizji Piechoty, w której składzie pułk walczył podczas kampanii wrześniowej.

IX Święto 27. Pułku Piechoty miasto obchodziło w sobotę, 15 czerwca. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 odprawioną w kościele Św. Jakuba mszą w intencji byłych żołnierzy pułku oraz 7. Dywizji Piechoty. Godzinę później uroczystości przeniosły się na pl. Biegańskiego.

Samorządowe władze Częstochowy reprezentowali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele władz wojewódzkich, instytucji państwowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, szkół, a także rodziny żołnierzy 7. Dywizji Piechoty. Poczty sztandarowe wystawiły m.in. Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i Korpus Kadetów. Po przemówieniach odczytano apel pamięci poświęcony żołnierzom dywizji poległym we wrześniu 1939 roku i złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.   

Obchody pułkowego święta miały też swoją część konferencyjną w Ratuszu. Wręczono odznaczenia, a na ręce prezydenta Częstochowy przekazano konspiracyjną radiostację AK, która będzie przechowywana w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. W drugiej części spotkania zaprezentowano medale oraz pamiątkowe odznaki wydane przez katowicki oddział IPN. Medale upamiętniają 100. rocznicę utworzenia 7 DP i 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a odznaki – szlak bojowy 7 DP w kampanii wrześniowej. Odznaki pamiątkowe ,,7 Dywizja Piechoty 1939” otrzymali wszystkie uczestniczki i uczestnicy uroczystości, a pierwsze egzemplarze medali – osoby zasłużone dla kultywowania pamięci o dywizji. Adam Kurus z IPN i Stowarzyszenia ,,Reduta Częstochowa” wygłosił wykład na temat historii 7. Dywizji Piechoty w 20-leciu międzywojennym. Istotnym elementem tegorocznego święta było pierwsze spotkanie członków rodzin żołnierzy 7 DP.

Pułkowemu świętu towarzyszyła przygotowana przez Stowarzyszenie ,,Reduta Częstochowa” prezentacja sprzętu i uzbrojenia polskich żołnierzy z września 1939 roku.

Uroczystości zorganizowali: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd Miasta Częstochowy, Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego i Stowarzyszenie Historyczne ,,Reduta Częstochowa”. Honorowym patronatem obchody objął Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tuż przed świętem pułku, 14 czerwca, częstochowska młodzież uporządkowała część położonych na terenie miasta schronów z okresu kampanii wrześniowej. Wysłuchała także prelekcji Adama Kurusa. W akcję włączyły się: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, V LO im. A. Mickiewicza, VIII Liceum Samorządowe, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, Zespół Szkół Specjalnych nr 28, Szkoła Podstawowa nr 30, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła  Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej.  


Marcin Breczko