Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 czerwca 2019
DROGA DO NAGRODY EUROPY – OD WYZWAŃ DO PERSPEKTYW
[zdjęcie aktualności]

Pod takim hasłem w ukraińskim Charkowie zorganizowano konferencję, na której Częstochowa miała okazję przedstawić swoje działania w sferze współpracy zagranicznej. Działania te już 21 lat temu przyniosły miastu Nagrodę Europy. Częstochowa była wówczas pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej z tym wyróżnieniem.   

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Rady Europy, ukraińskich samorządów, a z polskiej strony - Lublina i Częstochowy.   

Historyczne i obecne działania miasta w zakresie międzynarodowej współpracy między samorządami oraz wspierania integracji europejskiej, w tym drogę Częstochowy do uzyskania Nagrody Europy, przedstawiła w trakcie konferencji dyrektor kancelarii Prezydenta Miasta Częstochowy Joanna Iskierka.  

W latach 90. Częstochowa stworzyła pierwsze partnerstwa z zagranicznymi miastami – Loreto, Lourdes i Fatimą. Była zaangażowana także w powstanie Porozumienia Miast Sanktuariów Europy, które oprócz trzech wspomnianych miast tworzą  również niemieckie Altötting oraz austriackie Mariazell. Częstochowa włączyła się także w pomoc dla Albanii, Białorusi, Ukrainy.  

Po otrzymaniu Grand Prix Częstochowa została członkiem Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, przewodnicząc temu gremium w latach 2000-2004. Wiceprzewodniczącym tego Stowarzyszenia jest obecnie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Z inicjatywy naszego miasta utworzono stronę internetową Stowarzyszenia, powiązaną ze stroną Rady Europy. Wydano wspólne foldery i wydawnictwa multimedialne promujące nagrodzone miasta (a także ich regionalne potrawy). Co najistotniejsze – zainicjowano międzynarodowe spotkania młodzieży z miast laureatów, które odbywają się równoległe do Ogólnych Zgromadzeń Stowarzyszenia i pozwalają zbliżyć do siebie społeczności różnych europejskich miast.

Na konferencji przedstawiono także aktywność miasta we współpracy zagranicznej po 2004 roku. Wtedy bowiem partnerami Częstochowy zostały kolejne miasta – Pforzheim, Kamieniec Podolski oraz Irkuck. Podpisano też porozumienia o współpracy m.in. z Charkowem i Humaniem.

W kontaktach międzynarodowych najważniejsze jest przenoszenie relacji z poziomu władz miejskich na poziom organizacji pozarządowych, współpracy szkół i młodzieży. Aktywność na forum Stowarzyszenia przyczynia się do budowania przyjacielskich więzi, tworzenia ogólnoeuropejskiej solidarności, a tym samym dobrze służy promocji miasta i całego kraju – Częstochowa z całą pewnością będzie ją kontynuować.


na podst. informacji
z Referatu Współpracy Krajowej i Zagranicznej
UM Częstochowy,
 Marcin Breczko
 
poniżej: zdjęcia z konferencji oraz fotografie Medalu Honorowego i Nagrody Europy dla Częstochowy