Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

17 maja 2019
Współczesny rynek pracy - międzynarodowa konferencja naukowa na UJD

Zakład Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na V Międzynarodową Konferencję Naukową pt: „Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w kontekście zmian demograficznych oraz migracji zarobkowych - wyzwania dla integracji zawodowej i społecznej”.

Konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i jest połączona z podsumowaniem realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego  pt. „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób 50+ w rynku pracy i życiu społecznym”.

Głównym celem Konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i społecznej ww. grup oraz wypracowanie rekomendacji dla przedstawicieli władz i wszystkich interesariuszy.

Tematyka Konferencji związana jest ściśle z realizowanym przez Zakład Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (we współpracy
z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit – (HdBA) w Mannheim oraz Uniwersytetem w Splicie)  Międzynarodowym Projektem Naukowo-Badawczym pt. „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób 50+ w rynku pracy i życiu społecznym”. Dlatego też część Konferencji poświęcona zostanie zaprezentowaniu wyników ww. projektu.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 planowana godzina rozpoczęcia godz. 9:00.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty ewentualnego dojazdu oraz noclegu* Uczestników!

* Koszt noclegu po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem

Udział w Konferencji należy potwierdzić do 20 maja 2019 przesyłając kartę zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy odesłać na adres mailowy:

w.duda@ujd.edu.pl lub j.gorna@ujd.edu.pl

Pliki do pobrania: