Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

29 kwietnia 2019
ZNOWU SKORZYSTAJĄ UCZNIOWIE I SZKOŁY, CZYLI ,,ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”
[zdjęcie aktualności]

Początek kolejnego roku szkolnego w Częstochowie będzie inauguracją 2. edycji projektu wspierającego młodzież szkół technicznych i zawodowych. Miasto zdobyło na niego ponad 4,2 mln zł unijnego dofinansowania. O kontynuacji ,,Zawodowej współpracy” przesądził sukces poprzedniej edycji – rynek zasiliły dobrze przygotowane kadry, a szkoły zdobyły potrzebny sprzęt dydaktyczny.

Do skorzystania z ,,Zawodowej współpracy 2” namawia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W skierowanym niedawno do rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych liście zachęca do zainteresowania się innowacyjną ofertą szkół technicznych i branżowych. Pisze w nim m.in. – W roku szkolnym 2019/2020 przygotowaliśmy dla uczniów nowe kierunki kształcenia, które są częścią projektu „Zawodowa współpraca II” realizowanego w ramach miejskiego programu Teraz Lepsza Praca. Nie tylko otwierają perspektywę atrakcyjnego zatrudnienia u częstochowskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim są pierwszym ważnym krokiem na drodze rozwoju zawodowego oraz umożliwiają kontynuowanie edukacji na częstochowskich uczelniach.  

Działania projektu ,,Zawodowa współpraca 2” potrwają od 1 września tego roku do 31 sierpnia 2021 roku. Ich głównym celem będzie wsparcie uczennic i uczniów w taki sposób, aby bez problemów poradzili sobie na rynku pracy po ukończeniu szkół. Służyć temu będzie udział w kursach zawodowych – w tym certyfikowanych, a więc zapewniających oficjalne potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji, a także płatnych praktykach, stażach i zajęciach specjalistycznych. Będzie też można skorzystać z fachowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt obejmie łącznie 286 osób z klas I-III branżowych szkół zawodowych oraz klas I-IV techników.

Nowością drugiej edycji jest fakt, że ze środków projektu finansowane będzie kształcenie techników mechatroników z innowacją zegarmistrzowską, a Częstochowa będzie jedynym miastem w tej części Europy z takim profilem kształcenia. Najbliższa szkoła kształcąca zegarmistrzów znajduje się w Wiedniu.

Kolejną konieczną na rynku pracy nowością jest technik technologii szkła. Ze względu na szybki rozwój w Częstochowie dwóch wielkich przedsiębiorstw z branży – Stölzle i GUARDIAN Glass – kierunek ten daje młodym ludziom gwarancję stabilnego zatrudnienia i możliwość rozwoju w światowych koncernach. Popyt na fachowców z takimi kwalifikacjami nie spada, za to problemem jest ich niewystarczająca liczba – ,,Zawodowa współpraca 2” ma być odpowiedzią na ten deficyt.  

Z projektu skorzystają także same szkoły – zarówno ich baza materialna, jak i kadry. Zwiększeniu skuteczności kształcenia posłuży doposażenie pracowni nauki zawodu. 37 nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu weźmie udział w studiach podyplomowych, kursach i  szkoleniach doskonalących ich pedagogiczne kwalifikacje.  

Całkowita wartość drugiej edycji projektu to ponad 4 mln 468 tys. zł – dofinansowanie uzyskane przez miasto to ogromna większość tej kwoty, bo aż z górą 4 mln 245 tys. zł.


Nabór na nowe kierunki jest prowadzony w szkołach:

1. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa  

  • Technikum nr 11 (technik procesów drukowania, technik technologii szkła, technik mechatronik z innowacją zegarmistrz)
  • Branżowa Szkoła I stopnia (drukarz, introligator)


2. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta

  • Technikum nr 7 (technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich )
  • Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 (tapicer, stolarz, krawiec)


3. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego

  • Technikum nr 5 (technik informatyk, technik budownictwa)


4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego
 

  • Technikum nr 9 (technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych)
  • Szkoła Branżowa I stopnia nr 7 (elektryk).


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 –  Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Przypomnijmy, że pierwsza edycja ,,Zawodowej współpracy” ruszyła w sierpniu 2016 roku, a jej finał przewidziano na lipiec tego roku. Projekt objął młodzież z 11 szkół, w tym jednej specjalnej. Oprócz kursów, praktyk i staży dla uczennic i uczniów (skorzystało z nich ponad 800 osób) oraz szkoleń dla pedagogów, z budżetu projektu sfinansowano zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkolnych pracowni. Najwyższa łączna kwota powędrowała do Technicznych Zakładów Naukowych – 605 tys. zł. Doposażono tam m.in. salę urządzeń techniki komputerowej, salę lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, salę administrowania sieciami teleinformatycznymi i salę aplikacji internetowych. Zespół Szkół Technicznych doposażono za 356 tys. zł – fundusze przeznaczono m.in. na salę projektowania architektury krajobrazu, stanowisko budowy i konserwacji elementów małej architektury, ogród dydaktyczny, salę sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, salę systemów energii odnawialnej oraz salę fotowoltaiczna. 351 tys. zł przeznaczono na doposażenie pracowni Zespołu Szkół Ekonomicznych – m.in. sali ekonomiczno-rachunkowej i techniki biurowej, sali spedycji i środków transportowych czy pracowni, w której kształcą się technicy branży turystycznej z innowacją ,,obsługa transportu lotniczego”. W Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Wł. St. Reymonta – za łączną sumę 288 tys. zł – doposażono m.in. salę multimedialną i sprzedaży usług reklamowych, salę wspomagania komputerowego, salę wykonywania wyrobów odzieżowych czy salę poligraficznych procesów przygotowawczych i drukowania cyfrowego. Z kolei w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego zakupiono wyposażenie m.in. sali hotelarskiej, sali przygotowania i ekspedycji dań czy sali fryzjerskiej i analizy biologiczno-chemicznej – wszystko za kwotę 223 tys. zł. W kilku placówkach wyposażono nowoczesne sale wspomagające naukę języków obcych. Dla wszystkich szkół – uczestniczek pierwszej edycji projektu –  zakupiono sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę niemal 2 mln zł. Miasto zdobyło wówczas 95% dofinansowania na projekt o całkowitej wartości ponad 12 mln 763 tys. zł.

Z pełnym, szczegółowym zestawieniem sprzętu, o który dzięki kończącej się, pierwszej edycji ,,Zawodowej współpracy” wzbogaciły się częstochowskie szkoły można zapoznać się w załączniku poniżej.   
 


na podst. informacji
z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM,
  Marcin Breczko
 
 


 

Pliki do pobrania: