Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 kwietnia 2019
"CENTRUM PIŁKI NOŻNEJ W CZĘSTOCHOWIE" W PLANIE FINANSOWYM MIASTA
[zdjęcie aktualności]

37,7 mln zł wpisała Rada Miasta Częstochowy do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na inwestycję związaną z przebudową stadionu Rakowa Częstochowa. Projekt w tej sprawie – uzgodniony w ramach rządzącej miastem koalicji – złożył prezydent miasta. Częstochowa liczy na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości blisko 20,5 mln zł. Zadeklarowana dotacja Ministerstwa to na razie 10 mln zł.

Montaż finansowy dla stadionu Rakowa był najpoważniejszą zmianą w budżecie na 2019 r. i WPF Miasta Częstochowy na kolejne lata, zgłoszoną w uchwale głosowanej w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta. Propozycja prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz koalicji rządzącej miastem (SLD + Koalicja Obywatelska), została przez Radę Miasta przyjęta jednomyślnie. Zakłada ona wkład własny w wysokości ok. 17,2 mln zł (wraz z kosztami przygotowania inwestycji) i spodziewane dofinansowanie ministerialne ok. 20,5 mln zł. Dwa dni wcześniej radni dyskutowali o problemie stadionu Rakowa w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.   

Prace nad projektem „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”, którego celem jest stworzenie na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków przy ul. Limanowskiego nowoczesnego ośrodka szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie podniesienie standardu obiektu do wymagań Ekstraklasy, trwają od ponad roku.

W marcu 2018 r. miasto w uzgodnieniu z zarządem Rakowa i na podstawie koncepcji opracowanej przez projektanta działającego na zlecenie klubu, złożyło w Ministerstwie Sportu i Turystyki pierwszą kartę zadania inwestycyjnego, wnioskując o blisko 20,5 mln zł dofinansowania z „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Koszt całości zadania wspomniany projektant oszacował na ok. 36,7 mln zł. Zasady ministerialnego konkursu – w przypadku projektów związanych z tworzeniem sportowych ośrodków szkolenia dla młodzieży - pozwalały ubiegać się o dotację do 70% kwalifikowanych kosztów zadania.

Wniosek zyskał akceptację PZPN, klub miał też deklarację wsparcia m.in. ze strony parlamentarzystów obecnej opcji rządzącej.        

Projekt Częstochowy nie został jednak zakwalifikowany do dofinansowania w ministerialnym konkursowym rozdaniu ani w maju, ani w czasie kolejnych zmian w tzw. planie rocznym i wieloletnim. Na etapie kwalifikowania wniosku miasto nie otrzymało żadnej informacji, że powodem nieuwzględnienia projektu były braki lub błędy formalne związane z jego złożeniem.

Mimo tej decyzji miasto nadal współpracowało z projektantem w celu realizacji przez niego kolejnych kroków dokumentacyjnych, związanych ze złożonym wnioskiem, w tym uzyskania decyzji środowiskowej i przygotowania projektu budowlanego dla inwestycji.

Dopiero tuż przed wyborami samorządowymi w ubiegłym roku – 19 października – Ministerstwo poinformowało o wpisaniu projektu Częstochowy do tzw. planu rocznego z planowanym dofinansowaniem 10 mln zł, rozpisanym na trzy lata (2019 r. – 3 mln zł, 2020 – 4 mln zł, 2021 r. – 3 mln zł). Jednocześnie medialne deklaracje ze strony przedstawicieli Ministerstwa oraz polityków rządzącej partii mówiły o możliwości uzupełnienia dofinansowania.

Na podstawie informacji z Ministerstwa miasto złożyło w końcu listopada ubiegłego roku wniosek o dofinansowanie zadania „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”, zawierający m.in. pozwolenie na budowę.  Miasto podtrzymało jednocześnie swój wniosek o pozyskanie wsparcia na poziomie 20,5 mln zł.

Następnie ten wniosek był – zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa  – przez miasto uzupełniany. Równolegle klub poprosił (13 grudnia) o czas na przeprowadzenie przez projektanta aktualizacyjnych zmian w projekcie - w zakresie zagospodarowania terenu i charakterystycznych parametrów planowanego obiektu. Wszystkie uzgodnienia w toku prac związanych z przygotowaniem dokumentacji, na tym i wcześniejszym etapie, traktowane były przez służby miejskie priorytetowo. Postępy w realizacji dokumentacji projektowej uzależnione były od tempa prac projektanta.

Dzień po uzyskaniu przez projektanta zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę (26 lutego br.) miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”.  Po rozstrzygnięciu przetargu miasto zwróciło się do RKS Raków o przekazanie autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego. Ten warunek udało się zrealizować 3 kwietnia - miasto odkupiło od klubu wspomniane prawa za 150 tys. zł.

5 kwietnia można więc było podpisać umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową, związaną z realizacją inwestycji "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie". Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym, wykonawcą są poznańskie firmy Demiurg Project SA i Demiurg sp. z. o.o., za kwotę blisko 331 tys. zł. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu dwóch miesięcy.

Również 5 kwietnia prezydent miasta skierował wspomniany projekt uchwały dotyczący zabezpieczenia w planie finansowym miasta środków związanych z montażem finansowym przebudowy stadionu Rakowa.

Zgodnie z wnioskiem prezydenta 11 kwietnia na zadanie: „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, w tym budowa Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” Rada Miasta zapisała nakłady w łącznej kwocie 37,7 mln zł (z limitami wydatków: 13,7 mln zł na 2019 r., 20,2 mln na 2020 r. oraz 3,8 mln zł na 2021 r.). Źródłem pokrycia większości tegorocznych środków na tę inwestycję ma być kredyt bankowy. Prognozowane wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach całości montażu finansowego ma wynieść 20 mln 488 tys. zł.

Starania miasta o ministerialne wsparcie na takim poziomie poparł prezes PZPN Zbigniew Boniek, który podpisał się niedawno pod wspólnym listem do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki.

Uchwała Rady Miasta w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie i WPF będzie stanowić niezbędne uzupełnienie wniosku o ministerialne dofinansowanie. Po realizacji dokumentacji wykonawczej kolejnym krokiem ma być przetarg na realizację prac budowlanych na MSP Raków, które powinny rozpocząć się w tym roku z kontynuacją w roku przyszłym. Finalizacja i ostateczne rozliczenie inwestycji planowane jest na 2021 r. Warunkiem realizacji inwestycji zgodnie z tak zaplanowanym harmonogramem jest dofinansowanie „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” ze środków ministerialnych we wnioskowanej kwocie 20 mln 488 tys. zł.
 

Na grafice: wizualizacja "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie", ART - Artur Grodziński