Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 marca 2019
DRZWI OTWARTE WODOCIĄGÓW
[zdjęcie aktualności]

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody, Wodociągi Częstochowskie organizują Drzwi Otwarte. Przedsiębiorstwo będzie otwarte dla wszystkich chętnych od 21 do 23 marca.

Podczas Dni Otwartych można będzie zwiedzić najstarsze (funkcjonujące od 1928 r.) ujęcie wody dla miasta Częstochowy, znajdujące się w Kolonii Wierzchowisko (gmina) przy ul. Zielonej 9/21 – wjazd od ulicy Młodości. W obiekcie, do redukcji ponadnormatywnych stężeń azotanów, zastosowano jedyną w Polsce Stację Usuwania Azotanów metodą biologicznej denitryfikacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie otwarte będzie w dniach:

- 21 i 22 marca br. w godz. od 10:00 do 18:00;

- 23 marca od 9:00 do 14:00;

Początek zwiedzania zawsze o pełnej godzinie zegarowej.

Dodatkowo 22 marca (piątek) o godz. 10:40, 12:40, 14:40 i 16:40 będzie możliwość dojazdu do ujęcia wody Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym BUS-em – odjazd sprzed wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa – przy ulicy Knauera (boczna od Jaskrowskiej).

Więcej informacji: tel. (34) 3773101

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

W roku 2019 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda dla wszystkich. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest Twoim prawem” [ang. Water for all. Whoever you are, wherever you are, water is your human right]. Tegoroczne motto bardzo ściśle nawiązuje do wprowadzonych w styczniu 2016r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności celu 6 jakim jest – „Czysta woda i warunki sanitarne”. Społeczność międzynarodowa przyjmując ten cel zobowiązała się do m.in. tego, by do roku 2030 zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej i po przystępnej cenie. Realizacja wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju, zdaniem ONZ, ma być praktycznym i skutecznym sposobem wyeliminowania przyczyn: gwałtownych konfliktów, łamania praw człowieka, zmian klimatu i degradacji środowiska przyrodniczego.
Według informacji UNWATER - agencji ONZ ds. Wody - w obecnych czasach, w wielu rejonach świata, miliardy ludzi nadal żyją bez dostępu do bezpiecznej wody - ich gospodarstwa domowe, szkoły, miejsca pracy, gospodarstwa i fabryki każdego dnia walczą o przetrwanie i rozwój. Grupy marginalizowane - kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i wiele innych - są często pomijane, a czasami spotykają się z dyskryminacją, ponieważ starają się uzyskać dostęp do bezpiecznej wody, której potrzebują.

Obchody tegorocznego Światowego Dnia Wody, mają przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wiele ludzi jest marginalizowanych w zakresie dostępu do wody.