Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 lutego 2019
BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH W CZĘSTOCHOWIE
[zdjęcie aktualności]

W nocy z 13 na 14 lutego w Częstochowie odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Wyniki będą znane na przełomie lutego i marca.

Koordynatorem badania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a współrealizatorami członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie, m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia (w tym oddziały SOR i ZOL-e), Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, izba wytrzeźwień.

Podczas badania przeprowadzono anonimową ankietę, której celem było pozyskanie informacji o osobach bezdomnych na terenie Częstochowy, co umożliwi jeszcze dokładniejsze planowanie i realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz ograniczenia negatywnych jej skutków.

Badanie odbywało się zarówno w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”), jak i w szpitalach (w tym w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, Hospicjum, Areszcie Śledczym, Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień), placówkach leczenia odwykowego, ośrodku interwencji kryzysowe, na dworcach kolejowych, dworcu PKS oraz miejscach niemieszkalnych.

Liczeniem bezdomnych w miejscach niemieszkalnych zajmowały się dwa patrole - jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji. W ich skład weszli także streetworkerzy.

Patrole odwiedziły 46 miejsc niemieszkalnych, gdzie bezdomnym udzielono pomocy doraźnej w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa, a także termosów, koców i kołder.

Poprzednie badanie miało charakter wojewódzki i odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 roku. Wówczas na terenie miasta przebywało 371 osób bezdomnych.

Badanie ogólnopolskie jest realizowane co dwa lata. W Częstochowie od 2012 r. odbywa się corocznie, ze względu wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim.

 

Na podstawie inf. z MOPS