Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 lutego 2019
ZAPROSZENIE DO SZKOŁY INICJATYW STRAŻNICZYCH
[zdjęcie aktualności]

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych - informuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 marca.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl 5 bezpłatnych, weekendowych szkoleń dla mieszkanek i mieszkańców gmin, którzy aktywnie uczestniczą
w życiu swojej lokalnej społeczności, przyglądają się pracy samorządu
i chcieliby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Uczestnikami szkoły mogą być osoby działające indywidualnie, członkowie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Tematem szkoleń będą m.in. prawa człowieka, tworzenie strategii i planowania monitoringu czy narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną. Uczestnicy dowiedzą się także jak  występować publicznie.

Organizatorem Szkoły Inicjatyw Strażniczych jest sieć obywatelska Watchdog Polska - stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji.

Szczegółowe informacje, ankieta zgłoszeniowa oraz harmonogram szkoleń znajdują się na stronie www.siecobywatelska.pl/sis.

Osobą do kontaktu dla osób zainteresowanych jestp.Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pltel. 607859482.