Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 lutego 2019
SPALANIE ODPADÓW – STRAŻ MIEJSKA REAGUJE NA TERENIE MIASTA
[zdjęcie aktualności]

Straż Miejska przypomina, że interwencje w sprawie zgłoszeń nielegalnego spalania śmieci w domowych piecach może prowadzić tylko na terenie Częstochowy. W zeszłym roku część tego rodzaju zgłoszeń do naszej miejskiej służby pochodziła z terenu sąsiednich gmin – a tam nie ma ona kompetencji do działań.

W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkanek i mieszkańców okolicznych gmin. Tymczasem częstochowska Straż Miejska może kontrolować jedynie posesje na terenie miasta. Poza jego granicami zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub innych nielegalnych substancji w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów lub działających na terenie tych gmin służb, mających kompetencje do prowadzenia takich kontroli.

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy swoje uwagi na temat podejrzeń spalania śmieci, mułów, flotów węglowych lub wilgotnego drewna, powinni kierować m.in. do dyżurnego Straży Miejskiej (tel. 986). W 2018 roku miejska służba przeprowadziła blisko 2000 kontroli ,,domowych palenisk", podczas których ujawniła ok. 358 przypadków spalania śmieci. Kontrole trwają na bieżąco, przez cały sezon grzewczy.

W wyniku spalania śmieci lub paliw złej jakości powstają i trafiają do powietrza: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla czy benzopiren. Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domów (indywidualnych źródeł ciepła), przy czym na jakość powietrza w Częstochowie wpływają też zanieczyszczenia „nadlatujące” nad miasto z innych terenów (tzw. tło regionalne i ponadregionalne).

Czym nie wolno palić w piecu, jakie paliwo stosować, można sobie przypomnieć zaglądając tu: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11863

 

 

Na podst. informacji ze Straży Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska