Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 grudnia 2018
BANKOWCY DLA EDUKACJI – O KORZYŚCIACH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
[zdjęcie aktualności]

Warszawski Instytut Bańkowości – w ramach prowadzonego od 2016 roku, także w partnerstwie z samorządami, programu edukacji finansowej – wylicza zalety rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i podsuwa przedsiębiorcom przydatne źródła informacji i wsparcia. Partnerem w programie jest m.in. Miasto Częstochowa.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie w zakresie podstaw praktycznej wiedzy o ekonomii, finansach, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Tym razem bankowcy prezentują garść informacji o tym, jak założyć własną firmę. 

Osoba zakładająca działalność gospodarczą może wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania dochodu. Nie musi to być (tak jak w przypadku osób zatrudnionych na etacie) opodatkowanie na zasadach ogólnych z dwiema stawkami podatkowymi – 18% dla rocznego dochodu w wysokości nie wyższej bądź równej 85 528 zł i 32% dla rocznego dochodu przekraczającego tę kwotę. Przedsiębiorcy mają jeszcze do wyboru kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek liniowy. Wybór tego ostatniego pozwala niezależnie od wysokości rocznego dochodu korzystać ze stałej stawki podatku w wysokości 19%.

Osoby samozatrudnione mają również możliwość obniżenia wysokości podatku dochodowego. Mogą zaliczyć wydatki ponoszone w związku z działalnością gospodarczą, np. zakup i użytkowanie samochodu służbowego czy sprzętu elektronicznego, do kosztów uzyskania przychodów, co obniża ich dochód, a przez to zmniejsza kwotę podatku do zapłacenia.

Założenie własnej firmy daje możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Dzięki temu można odliczyć VAT (czyli pomniejszyć należny VAT, który przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu skarbowego) od wszystkich usług i towarów nabytych na potrzeby działalności gospodarczej.

Osoby samozatrudnione odprowadzają składki do ZUS w wysokości niezależnej od dochodu – nie wzrastają więc one, gdy zarobki są większe. Dodatkowo osoby dopiero startujące z własną firmą przez pierwsze 24 miesiące od założenia działalności gospodarczej mają prawo odprowadzać składki (emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne) od niższej podstawy. Wynosi ona 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie muszą płacić składek na ubezpieczenie chorobowe ani składek na Fundusz Pracy.

Od 30 kwietnia osoby rejestrujące działalność gospodarczą po raz pierwszy (lub gdy minęło 5 lat od zakończenia przez nich poprzedniej działalności) mogą skorzystać również z tzw. ulgi na start i przez 6 miesięcy nie płacić w ogóle składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z interpretacją Oddziału ZUS w Gdańsku obowiązek zapłaty składek przerzucony miałby zostać z korzystającego z „ulgi na start” - na jego kontrahentów. Jak podkreśliła jednak we wrześniu prezes ZUS Gertruda Uścińska, korzystający z „ulgi na start” nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ani on, ani jego kontrahenci nie będą płacić składek przez wskazany czas. Centrala ZUS wydała już wytyczne w tej sprawie wszystkim oddziałom Zakładu. Warto jednak śledzić dalsze doniesienia dotyczące „ulgi na start” i rzeczywistą praktykę ZUS w sprawie nowych przepisów.

Pomysł na biznes to nie wszystko – początkujący przedsiębiorcy często potrzebują dodatkowych środków na założenie firmy czy jej późniejszy rozwój. W tym celu mogą sięgać do różnych źródeł dofinansowania. Jednym z nich są urzędy pracy, do których osoby bezrobotne mogą udać się po bezzwrotną dotację na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Start firmy sfinansować można również dotacjami z Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o wsparciu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, a znalezienie aktualnych form wsparcia ułatwi Wyszukiwarka Dotacji.

Osoby już prowadzące firmę mogą skorzystać z unijnych dotacji, a także preferencyjnych kredytów, poręczeń oraz pożyczek na jej rozwój. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia dla przedsiębiorców dostępne są na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl

Początkujący przedsiębiorcy – obok wsparcia finansowego – mogą skorzystać z możliwości podnoszenia kwalifikacji dzięki darmowym szkoleniom, usługom doradczym czy studiom podyplomowych. Ich lista dostępna jest w Bazie usług rozwojowych na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej o całym programie ,,Bankowcy dla edukacji” można dowiedzieć się na  stronie www.bde.wib.org.pl

 

 

na podst. informacji przesłanych przez realizatorów programu