Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 grudnia 2018
CZAS OCENIĆ 5. EDYCJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
[zdjęcie aktualności]

Na zasady BO wszyscy możemy mieć realny wpływ – kolejne edycje przynosiły nowe, lepsze rozwiązania sugerowane przez same częstochowianki i częstochowian. Prezydent Częstochowy oraz Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych UM zapraszają zatem do ewaluacji 5. edycji – ankietę online możemy wypełniać do 28 grudnia.  

Obowiązujące reguły BO są po każdej jego edycji poddawane weryfikacji. Wszelkie spostrzeżenia pomagają usprawnić procedury i doprecyzować rozmaite szczegóły – dzięki temu zasady BO są możliwie najbardziej obiektywne i coraz lepiej powinny spełniać oczekiwania częstochowianek i częstochowian. Chodzi także o to, aby – poprawiając cały proces wspólnego decydowania o wydatkowaniu miejskich funduszy – zachęcić jeszcze więcej osób do czynnego włączenia się w kolejną edycję.   

Tegoroczna ewaluacja przebiegać będzie dwuetapowo. Pierwszy etap posłuży weryfikacji funkcjonujących procedur na podstawie ankiet nadesłanych przez mieszkanki i mieszkańców. W drugim etapie powołana zostanie grupa robocza – jej zadaniem będzie uaktualnienie uchwały dotyczącej BO, tak aby dostosować ją do przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Swoje opinie można zgłaszać wypełniając ankietę na stronie www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/ankieta_budzet2018 lub przesyłając je do 28 grudnia na adres mejlowy konsultacje@czestochowa.um.gov.pl  

W 2019 roku – w ramach zakończonej w listopadzie 5. edycji BO – zrealizowane zostaną łącznie 123 zadania: 12 ogólnomiejskich i 111 dzielnicowych. Do rozdysponowania była kwota blisko 9,5 mln zł z miejskiej kasy.  na podst. informacji z Wydziału Polityki Społecznej UM, mb