Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

5 grudnia 2018
PRZEMOC TO ZŁO, Z KTÓRYM MOŻESZ WYGRAĆ
[zdjęcie aktualności]

To tytuł siódmej już konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie, której głównym organizatorem był Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

W zorganizowanym 4 grudnia spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele sądownictwa, organizacji pozarządowych, oświaty, pomocy społecznej oraz nauczyciele i młodzież z częstochowskich szkół.

Konferencja, wpisywała się w trwające obecnie Częstochowskie Dni Profilaktyki oraz kampanię antyprzemocową.  

W jej programie znalazł się m.in. wykład ,,Boli nie tylko bicie" Mirosławy Kątnej, psychologa, mediatora, przewodniczącej Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. O ochronie praw dziecka w obszarze przestępczości seksualnej i obyczajności mówiła Alina Kula, emerytowany kurator Okręgowy Sądu Okręgowego, z kolei Agata Wierny - pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans przypominała „Jak spotkać się w strefie empatii wolnej od stereotypów i przemocy”. Efekty swojej działalności przedstawił także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W ramach konferencji rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Kochaj, nie bij!”,

Organizatorem spotkania w sali Urzędu Stanu Cywilnego był Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Urząd Miasta Częstochowy.