Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

9 listopada 2018
BEZPŁATNY ODBIÓR LIŚCI – HARMONOGRAM AKCJI
[zdjęcie aktualności]

Dzięki sezonowej, dodatkowej akcji odbioru liści częstochowianki i częstochowianie będą mogli pozbyć się ich nadmiaru. Urząd Miasta i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne uzgodniło harmonogram bezpłatnego odbioru liści z firmą wywożącą odpady.

Decyzja o przeprowadzeniu akcji ma związek ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców i dużą ilością liści zalegającą obecnie na posesjach. Miasto chce też w ten sposób przeciwdziałać zdarzającym się ciągle przypadkom nielegalnego spalania liści w przydomowych ogródkach.

Akcja ma charakter jednorazowy, sezonowy i dotyczy wyłącznie liści, które należy zebrać do worków, a następnie wystawić przed posesje w przeddzień odbioru.

W workach mogą znajdować się jedynie liście. Jakiekolwiek inne odpady zielone lub odpady zmieszane, nie będą odbierane.

Harmonogram akcji odbioru liści z nieruchomości jednorodzinnych/siedzib firm:

Błeszno                                  17.11.2018  (sobota) 
Częstochówka-Parkitka         17.11.2018     
Grabówka                              17.11.2018     
Dźbów                                    17.11.2018     
Stradom                                 17.11.2018

Podjasnogórska                      22.11.2018  (czwartek)         
Śródmieście                            22.11.2018     
Trzech Wieszczów                 22.11.2018     

Kiedrzyn                                23.11.2018  (piątek)  

Ostatni Grosz                         24.11.2018  (sobota) 
Wrzosowiak                           24.11.2018     
Raków                                    24.11.2018     
Gnaszyn Kawodrza                24.11.2018     
Lisiniec                                  24.11.2018     
Wyczerpy Aniołów                24.11.2018     
Mirów                                    24.11.2018     
Zawodzie Dąbie                     24.11.2018     

Tysiąclecie                              27.11.2018  (wtorek)

Północ                                    28.11.2018  (środa)   
Stare Miasto                           28.11.2018     

Jednocześnie Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Częstochowy właściciele nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku. Odpady nie powinny zalegać na posesji i powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach.

Odpady zielone mieszkaniec winien wykorzystywać we własnym zakresie bądź przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach (w skrócie TPSZOZ), ewentualnie do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina informuje na bieżąco.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Częstochowy dla odpadów zielonych jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych należąca do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.

Informacje o gospodarce odpadami i selektywnej zbiórce na stronie CzPK:
http://edu.czpk.czest.pl/start.html