Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 października 2018
MIEJSKI MONITORING – WKRÓTCE NOWE KAMERY
[zdjęcie aktualności]

Miejski monitoring w Częstochowie ujawnił w tym roku już prawie 1700 zdarzeń. W systemie jest już ponad 80 kamer, a wkrótce zaczną działać 4 kolejne. Rozwojowi monitoringu, nowoczesnych usług publicznych oraz szerszemu dostępowi do szybkiego internetu służy rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej.

Miejski monitoring wizyjny Częstochowy stale przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie miasta. W 2018 roku miejskie kamery ujawniły już prawie 1700 zdarzeń zakończonych w większości interwencją strażników miejskich. W całym poprzednim roku operatorzy ujawnili 2385 zdarzeń, podczas których interweniowała Straż Miejska i inne służby.

Kolejne 4 punkty kamerowe zostaną zainstalowane przy ul. Orkana. Jeśli nie będzie niespodziewanych przeszkód, zaczną pracować jeszcze w październiku. Następne 6 kamer ma powstać przy Promenadzie Śródmiejskiej, której budowa właśnie się rozpoczyna.

Pierwsze miejskie kamery na terenie Częstochowy pojawiły się w 2009 roku. Na początku było ich 18. Największa rozbudowa miejskiego monitoringu – dzięki środkom UE - miała miejsce w grudniu 2013 roku. Wówczas na ulicach Częstochowy pojawiło się kolejnych 48 kamer.

Później miejskie kamery zainstalowano też w dzielnicy Tysiąclecie: w rejonie ul. Dekabrystów oraz w przejściu podziemnym pod aleją Armii Krajowej w okolicy Hali Polonia. Ostatnia rozbudowa miała miejsce w grudniu 2017 roku – przy alei Wyzwolenia w dzielnicy Północ zainstalowano z miejskiego budżetu 8 nowych kamer. O kolejne 2 kamery miejski monitoring rozrósł się w rejonie ul. Szymanowskiego (sfinansowano je z budżetu obywatelskiego). Obecnie miejski monitoring składa się z 81 kamer.

Częstochowski monitoring wizyjny stanowi obecnie rozpoznawalną markę wśród polskich systemów monitoringu w przestrzeni publicznej. Przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji nadzoru, jak i współpracy z innymi podmiotami doczekały się np. bardzo pozytywnej recenzji w ogólnopolskim periodyku branżowym „Systemy Alarmowe”. Doświadczenia częstochowskiego monitoringu, m.in. w kontekście zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży, były także tematem materiału opublikowanego w kwartalniku policyjnym.  Częstochowska Straż Miejska obsługująca system monitoringu jest prekursorem wielu naśladowanych w Polsce rozwiązań organizacyjnych, a także współorganizatorem międzynarodowych konferencji „Miasto Monitorowane”. Od 2012 roku konferencja przyciąga przedstawicieli wielu samorządów, którzy przyjeżdżają także do Częstochowy podpatrywać nasze rozwiązania oraz zapraszają do siebie częstochowskich strażników na prelekcje dotyczące organizacji i prowadzenia monitoringu.

Rozwój sieci światłowodowej i infrastruktury teletechnicznej

Do stycznia 2014 roku miasto dysponowało siecią światłowodową o dł. ok. 25 km (włączone były do niej 24 obiekty) oraz siecią radiową (4 stacje bazowe dookólne).

W kolejnych latach oddano do użytku miejską sieć światłowodową CzestNet, o dł. 54,5 km, do której przyłączono 59 obiektów (w tym 34 szkoły) – inwestycja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Rozbudowano także sieć miejską CzestNet (w ramach programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – dofinansowanie ze środków UE) o 11,2 km sieci światłowodowej i włączono kolejne 23 obiekty szkolne.  

W 22 szkołach powstała sieć LAN, która oparta jest o rozwiązania firmy CISCO Meraki (m.in. zastosowano Access Point MR18, Controller MX 60, Switch SG 200). Dlatego w każdej klasie można już prowadzić zajęcia z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych z dostępem do Internetu.

Obecnie miasto dysponuje siecią światłowodową o dł. ok. 105 km, do której włączonych jest:
- 145 obiektów/jednostek,
- 54 infokioski,
- 81 kamer monitorujących ulice oraz kamery monitorujące poziom wód w rzekach,
- 10 wskaźników jakości powietrza (pozostałe kilkanaście czujników z uwagi na lokalizację wykorzystują technologie GSM).

Oprócz tego 36 największych jednostek gminy korzysta z telefonii VoIP – powstał jednolity system komunikacji i zarządzania miejskimi jednostkami samorządowymi

Subregionalna sieć światłowodowa ,,e-Region częstochowski”            

Warto przypomnieć, że Miasto Częstochowa było animatorem i liderem wybudowanej w 2015 roku wraz z 29 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu trzech powiatów (częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego) Subregionalnej Sieci Światłowodowej „e-Region częstochowski” o łącznej długości ok. 342 km, z 33 węzłami aktywnymi (zlokalizowane w budynkach gmin) oraz 126 pasywnymi punktami przyłączeniowymi zlokalizowanymi w studniach, średnio co 2 km – do udostępniania operatorom telekomunikacyjnym, która jest podstawą dla jednolitego systemu komunikacji oraz tworzy warunki do budowy “Cyfrowego Regionu”. Wybudowana infrastruktura umożliwia również rozwój działających na lokalnym rynku operatorów telekomunikacyjnych, tym samym przyczyniając się do poprawy dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom.

W częstochowskim Centrum Monitoringu Straży Miejskiej byli 12 października prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz p.o. dyrektora generalnego UM Marek Czerwiński, nadzorujący rozwój miejskiej infrastruktury teletechnicznej.    

Na zdjęciach: wizyta w Centrum Monitoringu, zdjęcia z miejskiej serwerowni.


M.in.
na podst. info. ze Straży Miejskiej,  mb/wt