Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 października 2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-280/18 w ramach Podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych konkursem nr  RPSL.09.01.02-IZ.01-24-280/18 w ramach Podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

 

Termin spotkania: 23-10-2018 r.

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala nr 108

Rejestracja spotkania: 8.45 - 9.00

Godziny spotkania: 9.00 - 12.00

 

TEMATYKA SPOTKANIA:

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie najważniejszych zapisów regulaminu  konkursu w ramach Podziałania 9.1.2 oraz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach aplikacyjnych,
  • Strategia RIT oraz kryteria zgodności ze Strategią RIT Subregionu Północnego,
  • Wytyczne kwalifikowalności wydatków i zwalczanie nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w załączeniu)

Wypełniony formularz prosimy przesyłać do19-10-2018r. do godz. 15.30 na adres:

sekretariatrit@czestochowa.um.gov.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Pliki do pobrania: