Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 października 2018
Rekrutacja do projektu "Odkryj w sobie talent!"

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 35 częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22, SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.

Więcej informacji i dokumentacja rekrutacyjna znajdują się TUTAJ.