Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 października 2018
Kursy zawodowe w projekcie "Z nową pracą w lepszą przyszłość"

Dla uczestników i uczestniczek projektu przewidziano m.in. możliwość szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in. kursy IT oraz kursy zawodowe, dedykowane indywidualnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w Częstochowie oraz w Powiecie Częstochowskim.

Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://fe.czestochowa.pl/page/6294,rekrutacja---aktualizacja-regulaminu-od-27062018-r.html

Dokumenty należy niezwłocznie składać w siedzibie realizatora projektu:
Fundacja Dla Rozwoju
ul. Kościuszki 13
42-202 Częstochowa
Kontakt: tel. 663-750-534, znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

Pliki do pobrania: