Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 października 2018
Konkurs Barwy Wolontariatu 2018
Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2018 organizowany z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.Termin składania formularzy zgłoszeniowych 12 listopada br. 

Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić wolontariuszowi referencji).

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć do siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 12 listopada 2018 r.

Do konkursu zgłaszani mogą być indywidualni wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu oraz grupy wolontariuszy w ramach następujących kategorii:

Kategoria I          Wolontariat do 25 roku życia
Kategoria II         Wolontariat powyżej 25 roku życia
Kategoria III        Koordynator Koła Wolontariatu
Kategoria IV        Wolontariat Grupowy
Kategoria V         Wolontariat Międzynarodowy

Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas XIII Gali Wolontariatu w dniu 10 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie: 

agape-czestochowa.org/konkurs-barwy-wolontariatu-2018

Pliki do pobrania: