Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 października 2018
Konsultacje projektów rozporządzeń dotyczących dotacji dla organizacji obywatelskich

Informujemy, że w dniu 12 października br. (piątek) upływa termin konsultacji projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, dot.yczących dotacji dla organizacji obywatelskich, w tym:

  1. rozporządzenia w/s wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  2. rozporządzenia w/s uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
  3. rozporządzenia w/s wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego  

W związku z tym, iż posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się dopiero w listopadzie br. w załączeniu przedstawiamy projekt stanowiska Zarządu w sprawie w/w projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi, bądź akceptację stanowiska można przesyłać do dn. 12 października br., piątek do godz. 9.00).

Pliki do pobrania: