Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 października 2018
DRZWI OTWARTE - RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
[zdjęcie aktualności]

Promocją w plenerze zainaugurowano 10 października Częstochowski Tydzień Otwartych Drzwi dotyczący Rodzicielstwa Zastępczego. Do 16 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny będą czekać specjaliści, którzy udzielą wszelkich informacji o pieczy zastępczej.

To kolejny sposób na promocję tej idei w Częstochowie i zachęta dla mieszkanek i mieszkańców do tworzenia rodzin zastępczych.

Na dni otwarte zapraszają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, a także Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, w obu punktach, przy specjalnie przygotowanych stanowiskach, będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat rodzicielstwa zastępczego udzielane przez specjalistów w tej dziedzinie.

Akcję zainaugurowano w środę w Alei NMP, obok Ławeczki Władysława Biegańskiego. Był to pierwszy dzień otwarty – jedyny w plenerze - i pierwsze rozmowy z częstochowiankami i częstochowianami na temat pieczy rodzinnej, a także okazja do wręczania przechodniom zaproszeń na indywidualne spotkania.

Poszukiwanie kolejnych osób, które chciałyby stworzyć rodziny zastępcze to bardzo ważne zadanie. Na takie rodziny czekają bowiem dzieci, które nie mogą  wychowywać się w rodzinie biologicznej, na skutek różnego rodzaju kryzysów i trudności. W takiej sytuacji opiekę nad nimi przejmuje placówka opiekuńczo-wychowawcza lub właśnie rodzina zastępcza. Żadna, nawet  najlepsza instytucja, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb emocjonalnych dzieci w takim stopniu jak rodzina.

 - To dzieci potrzebujące ogromnego wsparcia, a przede wszystkich ogromnej dawki pozytywnych uczuć i emocji – podkreślał na spotkaniu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - I tu właśnie brakującym ogniwem staje się rodzina zastępcza, która daje nie tylko dom, ale rodzinne ciepło i miłość. W rodzinie zastępczej dzieci mogą czuć się bezpiecznie, a przede wszystkim mają wreszcie swoich najbliższych dorosłych, którzy się nimi opiekują, na których mogą liczyć. Odzyskują zaufanie, radość, spokój, uczą się jak radzić sobie w dorosłym życiu, bazując na pozytywnych wzorcach.

W Częstochowie wsparcie rodziców zastępczych jest bardzo ważne. W tym roku przyjęto uchwałę, dzięki której znacząco podniesiono w mieście stawki wynagrodzenia dla rodziców zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Obecnie pensje rozpoczynają się od kwoty 2.700 zł do 3.400 tys. zł - w zależności od rodzaju pieczy rodzinnej i ilości wychowywanych dzieci.

W tym roku opracowano także Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2018-2020, od lat funkcjonuje Miejska Rada Rodziców Zastępczych, działa też Zespół na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego.

MOPS prowadził już wiele akcji promujących rodzicielstwo zastępcze, były to m.in. konferencje, happeningi, konkurs literacki i plastyczny, przejazdy zabytkowym tramwajem, a w zeszłym roku zorganizowano wystawę plenerową na placu Biegańskiego. Tym razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny zapraszają nasze mieszkanki i mieszkańców do udziału w spotkaniach w ramach Częstochowskiego Tygodnia Otwartych Drzwi.

 

WIĘCEJ O DNIACH OTWARTYCH

Częstochowski Tydzień Otwartych Drzwi dotyczący Rodzicielstwa Zastępczego trwa od 10 do 16 października 2018. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, a partnerem Stowarzyszenie Dla Rodziny. Patronat na wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Podczas dyżurów specjaliści pieczy zastępczej odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego m.in. jakie są rodzaje rodzin zastępczych, jak działają i funkcjonują, w jaki sposób założyć rodzinę zastępczą, jak wyglądają formalności.

Zaproszone są wszystkie chętne osoby, nie trzeba się wcześniej zapisywać.

Specjaliści czekają w dwóch lokalizacjach:

  • Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24 lub końcówki /21 /19

www.mops.czestochowa.pl

  • Częstochowskie Centrum  Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101

www.dlarodziny.com

 

Harmonogram dni otwartych:

 

data

GODZINY DYŻURÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

GODZINY DYŻURÓW

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

11.10  czwartek

7.30 – 15.30

7.30 – 19.00

12.10  piątek

7.30 – 15.00

7.30 – 19.00

13.10  sobota

9.00 – 14.00

15.10  poniedziałek

7.30 – 15.30

7.30 – 19.00

16.10  wtorek

7.30 – 16.00

7.30 – 19.00

 

WIĘCEJ O PIECZY ZASTĘPCZEJ

Priorytetem jest, by dzieci, w których rodzinach biologicznych doszło do kryzysów, trafiały do rodzin zastępczych, a nie do pieczy instytucjonalnej.

Piecza rodzinna:

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie decydujący się wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami (dziecko może, ale nie musi być spokrewnione).

Rodzina zastępcza daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie (podobnie jak ma to miejsce w przypadku dzieci które trafiają do pieczy instytucjonalnej) dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta zażegna kryzys i wykaże się zdolnością do ponownej opieki nad dzieckiem.

Są cztery rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej:

–        rodziny spokrewnione

–        rodziny niezawodowe

–        rodziny zastępcze zawodowe

–        rodzinne domy dziecka

Najbardziej poszukiwani są rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka - tworzący dom dla dzieci, których zazwyczaj wcześniej nie znają, zapewniają opiekę tym dzieciom, które nie mają możliwości, by rodzicami zastępczymi zostali krewni czy osoby bliskie.

Obecnie w Częstochowie jest ogółem 269 rodzin zastępczych, w tym 12 rodzin zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka. 

Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 375 dzieci, z tego 48 w rodzinach zawodowych lub rodzinnych domach dziecka.


ZAWÓD – RODZIC? TAK TO MOŻLIWE! 

Rodzina zastępcza to nie tylko misja,  to także możliwość samorealizacji.

Rodzic zastępczy zawodowy może całkowicie poświęcić czas dzieciom i spełniać się zawodowo zapewniając opiekę maluchom w potrzebie – otrzymuje wynagrodzenie i świadczenia, podobnie jak w umowie o pracę.  

Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne wsparcie: 

  • pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna
  • specjalistyczne szkolenia
  • pomoc finansowa na utrzymanie dziecka

 

Na podstawie materiałów MOPS