Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 września 2018
PIELGRZYMKA LUDZI PRACY – PLAN ZABEZPIECZENIA
[zdjęcie aktualności]

15 i 16 września odbędzie się XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy. Jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pielgrzymów, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
- telefon do izby przyjęć MSZ, ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 370 22 70;

1. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.
2. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
3. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego zapewni 16 września od godz. 9.00 do zakończenia uroczystości karetkę S/P zlokalizowaną w Pasażu Biskupa Bareły.
4. Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810.


DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR

- parking Rynek Wieluński
- parking ul. Oleńki

Dodatkowo w miarę potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

- ul. ks. Kordeckiego 99,
- ul. Kubiny,
- ul. gen. W. Sikorskiego (na przeciwko KMPSP).

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Od 15 września zostanie ustawionych 9 przenośnych kabin WC:
- od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) - 5 kabin,
- na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 4 kabiny.

Straż Miejska (15-16 września) zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnią bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2018 r. O ustawieniu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

Policja i Straż Miejska zapewniają bezpieczeństwo pielgrzymom na trasach wejścia oraz uroczystościach zgodnie z planem operacyjnym Policji.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu – od dnia 15 września zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:
— telefony: 34 378 51 01 (102); fax. 34 378 51 03

Stanowisko Kierowania Policji:
— telefon: 34 3691241;

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:
— telefony: 997, 34 3691255, fax.: 34 3691244;

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego – p.o. naczelnika w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy – Paweł Zasępa.