Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 września 2018
NOWA JAKOŚĆ STAREGO RYNKU
[zdjęcie aktualności]

Dziś ogłoszono przetarg na rewitalizację Starego Rynku, na którą Częstochowa otrzyma 16 mln zł unijnego dofinansowania. Zgodnie z projektem na zmodernizowanej płycie Rynku stanie szklany budynek dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, m.in. z kawiarnią.

Wartość projektu to 25,8 mln zł, a kwota dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego – 16 mln zł.

- Po długich dyskusjach, konsultacjach towarzyszących nowym pomysłom na zmianę charakteru tego miejsca mamy nie tylko udany projekt, ale także pieniądze na realizację tej istotnej, nie tylko dla estetyki miasta, inwestycji – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – A nie było łatwo, historia tego projektu rozpoczęła się jeszcze podczas mojej pierwszej kadencji, ponad 4 lata temu. Cieszę się, że już niedługo będziemy mogli cieszyć się nową jakością Starego Rynku.

Podczas prezentacji projektu z udziałem dziennikarzy, prezydent podziękował wszystkim zaangażowanym w jego realizację, szczególnie radnym – Jerzemu Zającowi i Zbigniewowi Niesmacznemu, którzy od początku patronowali tej inwestycji.

Budynek będzie nawiązywał do dawnego Ratusza, którego pozostałości odnaleźli archeolodzy kilka lat temu. Budynek będzie wykorzystywany dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, m.in. z kawiarnią i toaletą publiczną. Na Rynku zaplanowano sporo zieleni, nowoczesną fontannę, specjalnie zaprojektowane miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Dla kameralnych imprez wyjątkową funkcję mają pełnić reprezentacyjne schody zewnętrzne prowadzące do części podziemnej budynku o amfiteatralnym charakterze, z siedziskami wykończonymi drewnem i zielenią dającą cień.

Cześć nadziemna budynku projektowana jest jako prosta bryła o elewacji i konstrukcji szklanej. Zastosowanie szkła i paneli lustrzanych ma tworzyć wrażenie lekkości poprzez liczne odbicia zabytkowych pierzei.

- Ten budynek był wyjątkowy trudny do zaprojektowania, bo nie ma w nim elementów stalowych, cała konstrukcja jest szklana – powiedział projektant Tomasz Borowiecki z TIM ARCHITEKCI.

- To dobrze, że przy okazji projektu zastosowano innowacyjne rozwiązania, mam nadzieje, że teraz młodzi inżynierowie z całej Polski będą przyjeżdżać, żeby zobaczyć jak w Częstochowie urzeczywistnia się wizja szklanych domów – dodał prezydent.

W południowo zachodniej części placu projektowana jest fontanna w postaci pasa wodnego wyposażona w podświetlane dysze tryskaczy. Z kolei w północno-wschodniej części powstanie pas zieleni o gabarytach zbliżonych do pasa wodnego.  

Całości dopełni balansujący „teatr rzeźb”, przedstawiający sceny z historii miasta. Będzie to niewątpliwie jedna z głównych atrakcji nowej aranżacji placu.

Celem projektu jest nie tylko wykorzystanie potencjału Starego Miasta, ale także wykreowanie miejsca atrakcyjnego dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz subregionu, ale także dla turystów.

- Mamy nadzieję, że będzie to impuls do rozwoju dla całego Starego Miasta– powiedział Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.

W szerszym aspekcie projekt zakłada zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz społeczności lokalnej, historycznej tkanki miejskiej, przedsiębiorczości i kultury. Jego dopełnieniem będzie także szereg działań uzupełniających wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Częstochowa otrzyma miejsce, którym można się pochwalić – podsumował Tomasz Borowiecki.

Projekt wpisuje się w program Kierunek: Przyjazna Częstochowa.

  

Dziś, 10 września ogłoszono przetarg wykonawczy na przebudowę. Szczegóły można znaleźć tutaj

Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z  RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.3. Rewitalizacja wykorzystanie obszarów zdegradowanych, poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Projekt ma być realizowany przez dwa lata. Początek prac – po wyborze wykonawcy –  planowany jest na przyszły rok.