Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

28 sierpnia 2018
DARMOWE PRZEJAZDY TAKŻE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
[zdjęcie aktualności]

Młodzież szkół średnich z Częstochowy od września będzie mogła za darmo jeździć komunikacją miejską. Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonują od października 2017 r. Z tego pilotażowego programu skorzystało już ok. 8,4 tysiąca uczniów.     

Po wprowadzeniu pilotażu darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ubiegłym roku – w tym roku szkolnym bezpłatnymi przejazdami miasto obejmuje też od września uczniów szkół średnich. Takie rozwiązanie zostało uzgodnione w toku prac nad tegorocznym budżetem, a wprowadzone niedawno zarządzeniem prezydenta miasta.  

- To kolejny element realizacji programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie zachęcający do  częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, którą sukcesywnie modernizujemy. Liczymy nawzrost liczby pasażerów MPK, mniejsze natężenie ruchu, mniej spalin i korków - zwłaszcza w centrum miasta– mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Program będzie też oczywiście generował pewne oszczędności w domowych budżetach częstochowskich rodzin.

Uprawnienie do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej w Częstochowie obejmuje młodzież szkolną – uczącą się i mieszkającą w Częstochowie, do ukończenia 21. roku życia (samorząd nie ma możliwości wprowadzania miejskich ulg dla młodzieży częstochowskich szkół średnich zameldowanych poza miastem).

W minionym roku szkolnym z bezpłatnych przejazdów od października mogli korzystać uczniowie młodsi (przedszkolaki, uczniowie podstawówek i gimnazjów). Według danych na koniec roku szkolnego, MPK wydało 7,5 tys. kart dla osób, które wcześniej ich nie posiadały (można przyjąć, że o tyle wzrosła dzięki programowi liczba stałych pasażerów MPK). Łącznie uczniów oraz przedszkolaków, którzy skorzystali z dotychczasowego programu było 8381 (część posiadała wcześniej karty elektroniczne MPK). Teraz ta liczba - dzięki decyzji rozszerzającej grono beneficjentów - na pewno się powiększy.

Warto przypomnieć, że od maja br. władze miasta wprowadziły również roczny bilet emerytalny uprawniający do korzystania z komunikacji miejskiej w Częstochowie przez cały rok za jedyne 100 zł. Z tego udogodnienia mogą korzystać emerytki powyżej 60. roku i emeryci powyżej 65. roku życia (seniorzy po 70-tce jeżdżą środkami MPK za darmo).Cieszy się on dużym zainteresowaniem. Jak przekazał w czasie spotkania poświęconemu wprowadzeniu darmowych przejazdów dla młodzieży szkolnej prezes MPK Mariusz Sikora, takie bilety wykupiło już ponad 7 tysięcy częstochowskich seniorów.

W spotkaniu na terenie zajezdni MPK uczestniczyli także m.in.: zastępca prezydenta miasta Andrzej Szewiński, radni Barbara Gieroń i Jacek Krawczyk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Piotr Kurkowski, jego zastępca - Mirosław Kucia-Piekarski oraz zastępca prezesa MPK Mariusz Marciński.  


Jak to zrobić, czyli warianty wyrobienia karty i zasilenia bezpłatnego biletu dla uczniów szkół średnich zameldowanych w Częstochowie i uczęszczających do szkoły zlokalizowanej na terenie miasta.

• Jeśli uczeń posiada już kartę imienną, to powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta z ważną legitymacją szkolną i kserokopią tej legitymacji. Na miejscu kasjerka zmieni klasyfikację karty imiennej i doładuje bezpłatny bilet.

• Jeśli uczeń który nie ma ukończonych 18 lat, nie posiada imiennego biletu elektronicznego, to rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta i złożyć wniosek o wydanie dla dziecka karty elektronicznej. Wniosek składa się wraz z kserokopią legitymacji szkolnej (obecność ucznia nie jest konieczna, rodzic/opiekun ze sobą powinien zabrać jedynie własny dokument tożsamości oraz ważną legitymację szkolną dziecka - do wglądu). Karta elektroniczna wraz z doładowanym bezpłatnym biletem będzie do odbioru w terminie wyznaczonym przez kasjerkę, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

• Jeśli uczeń ma ukończone 18 lat, nie posiada imiennego biletu elektronicznego, to sam składa wniosek o wydanie karty elektronicznej. Wniosek składa wraz z kserokopią legitymacji szkolnej i musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną do wglądu. Karta elektroniczna wraz z doładowanym bezpłatnym biletem będzie do odbioru w terminie wyznaczonym przez kasjerkę, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

• Rozróżniamy 2 rodzaje kart elektronicznych imiennych:
- ze zdjęciem - wówczas w przypadku kontroli nie ma konieczności okazywania legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość;
- bez zdjęcia - wówczas w przypadku kontroli należy okazywać legitymację szkolną potwierdzającą tożsamość.

• Powyższych formalności może dokonać inna osoba dorosła w imieniu rodzica/opiekuna prawnego ucznia który nie ukończył 18 roku życia, bądź ucznia, który ukończył 18 lat. Wówczas osoba trzecia okazuje się podczas wizyty w jednym z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta: podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, który ukończył 18 lat upoważnieniem do wykonania wspomnianych czynności oraz dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, który ukończył 18 lat i własnym.

Bezpłatny bilet obowiązuje przez 90 dni, po terminie jego ważności należy ponownie udać się do punktu obsługi klienta MPK i doładować bilet. W takim przypadku wystarczy jedynie okazać kartę imienną.
Należy pamiętać, iż uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów obowiązuje do ukończenia 21. roku życia.