Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

25 lipca 2018
BADANIA ANKIETOWE
[zdjęcie aktualności]

Do 31 lipca potrwają badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Katowicach dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych.

Badanie realizowane jest w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego z respondentem przez teleeankietera. 

Na terenie województwa śląskiego - także w Częstochowie - badanie realizują pracownicy Urzędu Statycznego w Katowicach - ankieterzy statystyki publicznej.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Badanie ma charakter obowiązkowy.

Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego: 32 77 91 291, 695 255 244; e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Na podstawie informacji Urzędu Statystycznego w Katowicach

Pliki do pobrania: