Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

17 lipca 2018
PRZYJAZNA CZĘSTOCHOWA – WIĘCEJ PIENIĘDZY NA EKOLOGICZNE PIECE
[zdjęcie aktualności]

W ramach walki o czyste powietrze, decyzją prezydenta Częstochowy, o 210 tys. zł została zwiększona kwota przeznaczona na tegoroczne dotacje do modernizacji systemów grzewczych przez częstochowian.

W miejskim budżecie na ten cel przeznaczone było dotychczas 500 tys. zł, obecnie jest to już kwota 710 tys. zł.

- O zwiększeniu puli środków przesądziło duże zainteresowanie częstochowianek i częstochowian, którzy składają do UM kolejne wnioski o dotację. To świadczy o wzroście ich eko-świadomości – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Przypomnę, że w ramach programu ograniczenia niskiej emisji, oprócz dotacji na nowe piece, inwestujemy m.in. w termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w budynkach publicznych. Przyznajemy też dotacje na instalację solarów, realizujemy duży projekt związany z OZE, inwestujemy w niskoemisyjny transport, upłynnienie ruchu, promujemy rowery i komunikację publiczną, a także modernizujemy oświetlenie uliczne.

Obecnie złożono już ok. 300 wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pieca.
Na razie zakwalifikowano do dotacji 58 osób, trwa podpisywanie z nimi umów. Kolejne wnioski kierowane są do weryfikacji przez komisję, zgodnie z terminem złożenia kompletu dokumentów.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta zasadami, kwota dofinansowania może wynieść do 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 7 tys. zł.  To maksymalna kwota w przypadku likwidacji źródła ciepła (kotła) opalanego węglem, w tym ekogroszkiem, miałem, koksem i zastąpieniu go alternatywnie: podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych); kotłem gazowym lub kotłem olejowym.

Dofinansowania do 50% kosztów (jednak nie więcej niż 4 tys. zł) przysługuje na zakup nowego źródła ciepła – kotła na paliwo stałe klasy 5 (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów).

Przedmiotem dotacji mogą być domowe inwestycje planowane do realizacji w okresie po dacie podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do 9 listopada 2018 r. Termin składania wniosków upływa 28 września 2018 r., z tym, że zakwalifikowanie do dofinansowania dokonywane jest w oparciu o kolejność złożenia wniosków i uzależnione od puli środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Więcej o zasadach i procedurze dotacyjnej TUTAJ 

Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych wpisuje się w realizację miejskiego programu: Kierunek Przyjazna Częstochowa.