Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

28 czerwca 2018
KOLEJNY KROK KU ZMIANIE HERBU
[zdjęcie aktualności]

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie projektu heraldyczno-historycznej zmiany herbu Częstochowy. Po akceptacji Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA radnym pozostanie już tylko podjąć ostateczną uchwałę.

Wzór został zaprojektowany zgodnie z zasadami heraldyki, weksykologii (czyli dyscypliny pomocniczej historii, zajmującej się flagami) i w oparciu o miejscową tradycję historyczną. Projekt wykonali profesorowie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza – historyk i heraldyk Marceli Antoniewicz  oraz artysta plastyk Andrzej Desperak.

Tradycyjny herb Częstochowy powstał jeszcze w XIV wieku. Znajdują się na nim powszechne wówczas mury miejskie z wieżami i bramą oraz symbole Władysława Opolczyka – ówczesnego księcia zwierzchniego Częstochowy. Jako książę opolski posługiwał się wtedy znakiem piastowskiego orła, jednocześnie jako pan Rusi Halickiej – znakiem lwa.

Kruk w herbie Częstochowy zatwierdzony został urzędowo w 1942 r. przez władze Generalnej Guberni i znalazł się w nim przypuszczalnie dlatego, że orzeł był przez hitlerowskich okupantów zakazany. Po wojnie ponownie używano symboliki orła i lwa. W 1992 roku część radnych postulowała konieczność powrotu na herb miasta wizerunku kruka jako nawiązania do obecności Paulinów na Jasnej Górze. Jednak zdaniem historyków szukanie w figurze kruka odniesień do częstochowskiego klasztoru nie miało podstaw. Taki projekt został jednak zaaprobowany przez ówczesną Radę Miasta. W 1992 roku nie działała Komisja Heraldyczna (reaktywowana dopiero w 1999 r.) –  częstochowskim historykom nie udało się wówczas zapobiec idącej w niedobrym kierunku modyfikacji tradycyjnego herbu ze złotym orłem dynastii piastowskiej.

Oprócz proponowanej modyfikacji poprzez zamianę kruka na orła, w projekcie skorygowano także kolorystykę oraz dostosowano inne elementy graficzne do proporcji i standardów heraldycznych.

mb

na zdjęciu: prof. Andrzej Desperak z projektem nowego herbu