Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

4 maja 2018
NADZIEJE CZĘSTOCHOWSKIEJ KULTURY
[zdjęcie aktualności]

Do 31 maja można zgłaszać wnioski o przyznanie nagród dla uzdolnionej artystycznie młodzieży (do 25 roku życia). Doroczne, specjalne nagrody dla wyróżniających się młodych twórców związanych z naszym miastem przyznaje Rotary Club Częstochowa.

Celem programu „Nadzieje Częstochowskiej Kultury” jest promocja i wsparcie młodych, utalentowanych artystów. Rotary Club Częstochowa zamierza wyróżnić 4-5 osób. Nagrody mogą być przyznawane m.in. za artystyczną działalność indywidualną, aktywność kulturalną promującą Częstochowę w kraju i za granicą, działalność społeczną w sferze kultury i sztuki, przedsięwzięcia w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Wysokość nagród to 2000 zł netto.

Rotary Club Częstochowa  może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji i placówek kultury, szkół artystycznych, związków lub stowarzyszeń kultury oraz organizacji społecznych, środowisk twórczych lub grup osób ze środowiska twórczego, osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, artystycznie uzdolnionej młodzieży.

Wnioski w formie pisemnej należy nadsyłać do 31 maja 2018 roku na adres:

Rotary Club Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76, 42-200 Częstochowa

Regulamin przyznawania nagród i stosowne formularze znajdują się poniżej oraz:

Osobą do kontaktów w sprawach regulaminowych i organizacyjnych jest Paweł Klimek, mail: p.klimek@rotaryczestochowa.pl

Na podstawie informacji Rotary Club Częstochowa

Pliki do pobrania: