Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

17 kwietnia 2018
SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU
[zdjęcie aktualności]

Sprzedawcy napojów alkoholowych oraz właściciele punktów oferujących sprzedaż alkoholu uczestniczyli w szkoleniu poświęconym zmianom prawa w temacie wychowania w trzeźwości.

Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, regulacje dotyczące koncesji, reklamy i promocji napojów alkoholowych, opłat za zezwolenia, tryb i zakres przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży oraz zasady odmawiania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Szkolenie na zlecenie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 sprzedawców.