Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

13 kwietnia 2018
PORZĄDEK OBRAD LIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Głównym punktem nadzywczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy zwołanej na czwartek (19 kwietnia) jest podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib komisji wyborczych.
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm),

zwołuję
 
na dzień 19 kwietnia (czwartek) 2018 roku o godz. 15:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LIII nadzwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (BR.1.LIII.18).
5.    Zamknięcie obrad LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski