Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

9 kwietnia 2018
NAGRODY W DZIEDZINIE ZDROWIA
[zdjęcie aktualności]

6 kwietnia w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Nagrody i wyróżnienia za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta wręczali prezydent Krzysztof Częstochowy Matyjaszczyk, jego zastępca Andrzej Szewiński oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Przy wyborze kandydatów do nagród brano pod uwagę m.in. pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym.

Piątkowej uroczystości towarzyszył występ Kabaretu Tenor – Czesław Jakubiec oraz prezentacja filmu „Biegański – drogi ku szczęściu”, poprzedzona krótkim wystąpieniem reżysera Artura Broncla.

Poniżej sylwetki nagrodzonych i wyróżnionych.

NAGRODY IM. DOKTORA WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 2018

NAGRODY I STOPNIA

1. LEKARZ MEDYCYNY - JÓZEF DMITRUCZUK

Specjalista w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej. Z częstochowską służą zdrowia związany od 1962 roku. Organizator i założyciel pierwszej poradni Preluksacyjnej w Częstochowie. Biegły sądowy. Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.

Nagroda za wieloletnią wzorową pracę na rzecz częstochowskich pacjentów, profesjonalizm i wzorową postawę etyczną.

2. LEKARZ MEDYCYNY – DOROTA WOJTACHNIO

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej. Z częstochowska służbą zdrowia związana od 1996 roku. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. PCK. Aktualnie pracuje w Oddziale Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Nagroda za wyjątkowe zaangażowanie w wykonywaniu swych obowiązków, propagowanie idei wolontariatu, ofiarność i chęć niesienia pomocy pacjentom z chorobą nowotworową.

3. DR NAUK MEDYCZNYCH – TOMASZ BILSKI

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii. Od 36 lat pracuje w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego przy ul. Mickiewicza – obecnie Miejski Szpital Zespolony, aktualnie na stanowisku starszego asystenta. Od 7 lat pełni funkcję Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w MSZ.

Nagroda za długoletnią, sumienną i nienaganną pracę w służbie zdrowia oraz pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu.

 

NAGRODY II STOPNIA

1. DR NAUK MEDYCZNYCH– JANUSZ KAPUSTECKI

Specjalista z zakresu neurologii. Od 2003 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Neurologii i Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK 1, od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.  Od 8 lat Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Nagroda za całokształt pracy zawodowej i naukowej oraz wielkie zaangażowanie w działaniach na rzecz poprawy organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w naszym regionie.

2. MGR FARMACJI– RENATA KLIMASZEWSKA

Specjalista z zakresie farmacji aptecznej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1988 roku.

Od 2008 roku właściciel i kierownik Apteki  przy ul. Sabinowskiej 112 w Częstochowie.

Nagroda za całokształt sumiennej pracy zawodowej i wieloletnią aktywną działalność społeczną na rzecz samorządu aptekarskiego.

3. LEKARZ MEDYCYNY– MARIUSZ JANTA

Specjalista z zakresu neurologii. Od 31 lat pracuje jako lekarz oddziału neurologii Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej obecnie na stanowisku starszego asystenta.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu swych obowiązków oraz profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym.

4. POŁOŻNA DYPLOMOWANA- SYLWIA DANIEL

Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1987 roku. 

Od 10 lat pełni funkcję położnej koordynującej pracą Bloku Operacyjnego,  a od grudnia 2017 r. dodatkowo położnej koordynującej pracą Oddziału Ginekologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza.

Nagroda za profesjonalizm,  wyjątkową życzliwość w stosunku do pacjentów oraz współpracowników

 

NAGRODY III STOPNIA

1. DR NAUK MEDYCZNYCH  -LESZEK SUŁKOWSKI

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Od 12 lat pracuje jako lekarz oddziału chirurgii ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Od wielu lat  współpracuje ze Stacją Dializ Fresenius Nephrocare w Częstochowie.

Nagroda za profesjonalizm, wielkie zaangażowanie i poświęcenie w podejmowaniu inicjatyw własnych w działaniach na rzecz chorych ze schyłkową niewydolnością nerek.

2. MGR PEDAGOGIKI -ELŻBIETA ZATOŃ

Pielęgniarka licencjonowana, Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Od 29 lat pracuje w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. Rydygiera – obecnie Miejskim Szpitalu Zespolonym, gdzie od 2003 roku pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu trudnego zawodu pielęgniarki, etyczną postawę zawodową oraz profesjonalizm na stanowisku pracy.

3. LEKARZ MEDYCYNY –IWONA FIJAK

Specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Od 1990 roku związana z częstochowską służbą zdrowia. Od 12 lat pełni funkcję Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej.

Nagroda za całokształt  pracy zawodowej i wielkie zaangażowanie w wykonywaniu swych obowiązków oraz profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym.

4. MGR PIELĘGNIARSTWA –DOROTA GOLENIEWSKA

Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 26 lat.  Od 2010 roku pracuje w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Wykładowca na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Jana Długosza. Prowadzi zajęcia z zakresu medycyny ratunkowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej.

Nagroda za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz młodzieży podejmującej naukę na kierunku pielęgniarstwa i działalność na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.

 

WYRÓŻNIENIA

1. BEATA KAŁWAK

Pielęgniarka licencjonowana. Specjalista z zakresu zarządzania w służbie zdrowia. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1987 roku. Od 14 lat pełni funkcję pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologicznego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony.

Nagroda za profesjonalizm, wzorową i etyczną postawę zawodową.

2. LEKARZ STOMATOLOGII – RAFAŁ ZALASIŃSKI

Specjalista z zakresu stomatologii ogólnej, ortodonta. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 2002 roku. Współwłaściciel Przychodni Stomatologicznej „ZAL-DENT”.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Stomatologicznej.       

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu oraz aktywną działalność społeczną na rzecz samorządu lekarskiego.

3. MGR FARMACJI – ANNA ŚWIĄTEK

Specjalista diagnosta laboratoryjny. Od 1984 roku pracuje w laboratorium analitycznym Miejskiego Szpitala Zespolonego. Od 2006 roku na stanowisku młodszego asystenta w Pracowni Prątka Kocha przy ul. Bony. 

Nagroda za długoletnią sumienną i nienaganną pracę na swoim stanowisku.

4. MGR PEDAGOGIKI – HALINA GAWROŃSKA-ĆWIĘKAŁA

Pielęgniarka licencjonowana. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1990 roku. 

Od 17 lat pełni funkcję pielęgniarki Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej INTERPED przy Al. Wolności 46 gdzie koordynuje pracą Gabinetu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Alergicznych Układu Oddechowego. Pełnomocnik ds. praw pacjenta.   

Nagroda za życzliwość, serdeczność, umiejętność współpracy z małymi pacjentami oraz pełne zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań.

Fot. Zbigniew Burda