Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

15 lutego 2018
KONTROLE STRAŻY MIEJSKIEJ - ZADBAJMY O LEPSZE POWIETRZE
[zdjęcie aktualności]

Od początku roku Straż Miejska – reagując na zgłoszenia – prawie 200 razy kontrolowała domowe kotłownie, w których mogły być spalane szkodliwe odpady. Zwiększeniu eko-świadomości i wspólnej troski o jakość powietrza w Częstochowie służą  też m.in. miejskie eko-dotacje dla osób inwestujących w ekologiczne ogrzewanie oraz możliwość korzystania z monitoringu zanieczyszczeń.  

W 2017 roku na terenie województwa śląskiego zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa, zabraniająca spalania w domowych piecach czy kotłowniach m.in.: mułu, flotu, węgla brunatnego czy mokrego drewna. Domowych pieców nie można także – co oczywiste – używać do pozbywania się odpadów. Właśnie ta nieodpowiedzialna praktyka jest jedną z głównych przyczyn powstawania w okresie zimowym uciążliwego i szkodliwego dla zdrowia smogu.  

Na każde podejrzenie samych mieszkańców o spalaniu śmieci w domowych piecach reaguje Straż Miejska – 195 takich zgłoszeń wpłynęło do tej służby od początku roku do 13 lutego. Wszystkie zgłoszenia skutkowały kontrolami, w wyniku których 14 osób ukarano mandatami, a 45 osób pouczono. W pozostałych przypadkach – podejrzenia o spalaniu śmieci nie potwierdziły się lub były niemożliwe do weryfikacji.

Zgłoszenia na bieżąco przyjmują dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej pod numerem tel. 986.

Wiele problemów związanych z zanieczyszczenia  miejskiego powietrza i tzw. niską emisją można znacząco ograniczyć poprzez zmianę nawyków dotyczących choćby właśnie  ogrzewania domów. Władze samorządowe mają nadzieję, że częstochowianki i częstochowianie będą coraz bardziej świadomi potrzeby używania bezpiecznych dla naszego zdrowia materiałów opałowych. Zwiększeniu tej świadomości służy chociażby system monitorowania jakości powietrza poprzez wskaźniki zamontowane w różnych częściach miasta (oprócz działających od dawna dwóch stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/). Ich odczyt możliwy jest poprzez dwie popularne platformy z aplikacjami na telefon lub stronę internetową http://www.airly.eu/pl. 25 nowych wskaźników w mieście składa się na szersze, służące ochronie powietrza działania, dzięki którym w Częstochowie można m.in. wymieniać domowe systemy grzewcze czy montować urządzenia pozyskujące energię z odnawialnych źródeł (OZE). Na wsparcie mieszkańców, którzy zgłosili zainteresowanie instalacją takich urządzeń miasto zdobyło dodatkowo prawie 3 mln zł unijnego dofinansowania w formule ,,słonecznej gminy”. Więcej o tym, co pod hasłem ,,Zielona Częstochowa” miasto robi ostatnio w sferze OZE i ograniczania niskiej emisji można przypomnieć sobie tutaj: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10206

Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących corocznych dotacji ekologicznych znalazło się także w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta we wtorek, 20 lutego. Chodzi o ustalenie zasad i trybu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

mb