Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 lutego 2018
KONKURS PLASTYCZNY
[zdjęcie aktualności]

Do 23 kwietnia można nadsyłać prace do IV Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ,,Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych".

Jego organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat i ma na celu m.in. zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, wzbudzenie zainteresowania ekologią, rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt będących pod ochroną czy popularyzację wiedzy na temat Parków Narodowych w Polsce.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę, wykonaną dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę, w formacie nie większym niż 100 x 70cm. Do prac należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek) adres szkoły lub placówki, temat oraz listę uczestników z danej placówki wraz z jej adresem (maksymalnie 15 uczestników).  

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych:
•    6 – 8 lat
•    9 – 12 lat
•    13 – 15 lat
•    16 – 21 lat

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa z dopiskiem ,,Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych" do 23 kwietnia.

Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną zamieszczone na stronie www.mdk.czest.pl do 30 czerwca.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w MDK, telefonicznie (34 3231279) lub mailowo (sekretariat@mdk.czest.pl)