Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 stycznia 2018
ŚRODKI NA OZE I 25 WSKAŹNIKÓW - CELEM CZYSTE POWIETRZE
[zdjęcie aktualności]

2,9 mln zł to wysokość unijnego dofinansowania, z którego skorzystają częstochowianie na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła w ramach projektu realizowanego w formule „słonecznej gminy”. Na różne eko-działania, związane z produkcją odnawialnych źródeł energii i ograniczaniem niskiej emisji zostanie przeznaczone w 2018 roku blisko 5,3 mln zł.

Budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych to nie jedyny nowy projekt na rzecz czystego powietrza w Częstochowie. Miasto zainwestowało w pilotażowy program wskaźników jakości powietrza, a w Żłobku Miejskim przy alei Armii Krajowej i jego filii przy ul. Sportowej zainstalowano oczyszczacze powietrza.

W środę o ostatnich działaniach samorządu i zdobytym dofinansowaniu podczas konferencji prasowej w żłobku mówił m.in. prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

- Ograniczanie niskiej emisji w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ochrony zdrowia i ochrony środowiska – powiedział. - W Częstochowie staramy się to robić w różny sposób – inwestując w niskoemisyjny transport, termomodernizując miejskie budynki, wspierając akcje sadzenia drzew a także dotując modernizacje systemów grzewczych, montaż OZE czy sieć wskaźników powietrza. Wszystko to wpisuje się w działania na rzecz zielonej i przyjaznej Częstochowy.

23 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował, że Częstochowa otrzyma dofinansowanie na realizacje projektu pn. ”Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  

Nie byłoby to możliwe gdyby nie zainteresowanie częstochowian odnawialnymi źródłami energii i praca miejskich służb, które wywalczyły dofinansowanie.  Pozytywne efekty realizacji projektu, związane m.in. ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, będą służyć nie tylko osobom inwestującym w OZE i korzystającym z unijnego dofinansowania, ale wszystkim częstochowiankom i częstochowianom.

Całkowita wartość projektu, którego beneficjentami są nasi mieszkańcy to prawie 4,2 mln zł, a wartość unijnego dofinansowania – prawie 2,9 mln zł. W ramach projektu wsparcie otrzyma 168 wnioskodawców, którzy zgłosili wcześniej chęć uczestnictwa w projekcie - 124 gospodarstwa na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a 44 - energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii.

    

Projekt polega na dostarczeniu i montażu na potrzeby gospodarstw domowych odnawialnych źródeł energii obejmujących trzy rodzaje instalacji: ogniwa fotowoltaiczne (będą 124 takie instalacje), kolektory słoneczne (34) i pompy ciepła (10).

Inwestycja w OZE, oprócz wielu innych, antysmogowych działań miasta, to inwestycja w lepsze powietrze, którym oddychamy.

By analizować to, czym na co dzień oddychamy w poszczególnych rejonach miasta, uruchomiony został pilotażowy program montażu 25 wskaźników jakości powietrza, służący poprawie stanu świadomości częstochowian, ich edukacji oraz umożliwiający kierowanie przez miasto dotacji oraz kontroli w rejony miasta częściej borykające się z problemem gorszego powietrza. Z kolei w miejskim żłobku – przy alei Armii Krajowej i w jego filii przy Sportowej – zainstalowano (kosztem 3 tys. zł) oczyszczacze powietrza, po to by najmłodsze częstochowianki i częstochowianie niezależnie od warunków pogodowych mogli oddychać dobrej jakości powietrzem. Poprzez funkcję wi-fi można kontrolować temperaturę czy też wilgotność powietrza. Oczyszczacz wytwarza aż 8 milionów anionów na sekundę, działa bakteriobójczo, neutralizuje wirusy, wpływa pozytywnie na odporność organizmu.

Warto dodać, że Częstochowa od 2004 r. prowadzi system miejskich dotacji do zadań mających na celu wymianę starego systemu grzewczego na ogrzewanie ekologiczne.

  • Od 2004 do 2017 w sumie przyznano 1276 dotacji na wymianę pieców na kwotę ponad 1,5 mln zł
  • Od 2009 do 2017 przyznano także 110 dotacji na instalacje solarów na łączną kwotę prawie 216 tys. zł

    

  

Również w 2018 roku dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych i instalacji solarnych będą jednym z głównych działań służących ograniczeniu niskiej emisji. W budżecie zabezpieczono 500 tys. zł na dopłaty do wymiany kotłów i 50 tys. zł na kolejne solary. Na lutową sesję Rady Miasta przygotowywane są projekty uchwał w sprawie uruchomienia dotacji. Jeśli radni je przegłosują, już od marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie. Znacząca zmiana w propozycji uchwał to sprawdzanie wniosków przed składaniem przez pracownika wydziału Ochrony Środowiska. Powinno to zapobiec składaniu niepełnych wniosków, które byłyby odrzucane na wstępie.

Dodatkowo w budżecie zabezpieczono kwotę 500 tys. zł na inne działania służące walce ze smogiem. W chwili obecnej trwają analizy działań możliwych do podjęcia w zakresie edukacji, informacji, kontroli lub dotacji pod kątem ich skuteczności, racjonalności oraz prawnych możliwości wydatkowania publicznych środków na dany cel.

    

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM Andrzej Szczerba podkreśla, że oprócz działań miasta i podnoszenia ekologicznej świadomości mieszkańców, w walce ze smogiem, niezbędne są nowe regulacje ustawowe, o które od dawna postulują samorządy.

- Chodzi m.in. o bezwzględne dopuszczanie do sprzedaży tylko paliw określonej jakości, wprowadzenie rządowego programu dopłat czy danie samorządom narzędzi skutecznej kontroli posesji, gdy jest podejrzenie zatruwania przez kogoś środowiska.    

PILOTAŻOWY PROGRAM WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA

W celu analizy powietrza w poszczególnych rejonach miasta uruchomiono pilotażowy program wskaźników jakości powietrza. Zainstalowano 25 urządzeń pomiarowych, które w czasie rzeczywistym pokazują bieżące zanieczyszczenie powietrza pyłem PM 10 oraz PM 2,5. Wskaźniki te nie są czujnikami jakości powietrza (nie posiadają akredytacji) lecz atestowanymi urządzeniami wskazującymi chwilową zawartość pyłu w powietrzu. Ich wskazania mogą pomagać mieszkańcom w podjęciu  właściwych decyzji w czasie nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. Aplikacja wskazująca jakość powietrza zostanie umieszczona na stronie Urzędu Miasta, a obecnie jest już dostępna poprzez stronę: map.airly.eu/pl, do której kieruje też Onet.pl

      

 

BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Projekt będzie realizowany w formule „SŁONECZNA GMINA”, co oznacza, że Gmina Miasto Częstochowa wnioskowała o dofinansowanie w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Podziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii,  a otrzymane dofinansowanie przeznacza na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, na rzecz częstochowian.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wytwarzanej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną) oraz zasobów geotermalnych, poprzez budowę instalacji na nieruchomościach udostępnionych przez mieszkańców miasta, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów.

Dofinansowane będą 3 rodzaje instalacji - kolektory  słoneczne, panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła.

    

Projekt zakłada, że gmina Miasto Częstochowa zamontuje te instalacje na nieruchomościach osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, wybranych do projektu wg kryteriów określonych w Regulaminie.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od daty trwałości projektu będą własnością gminy i będą użyczane mieszkańcom. Po tym okresie za symboliczną złotówkę przejdą na ich własność.

Przewiduje się następującą wysokość dotacji dla poszczególnych instalacji:

  • do kolektorów słonecznych – do 85% wartości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 12 000zł netto,
  • do paneli fotowoltaicznych – do 85% wartości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 000zł netto,
  • do pomp ciepła – do 85% wartości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 18 000zł netto.

Dzięki temu projektowi 168 rodzin, których wnioski zostały do projektu zakwalifikowane, otrzyma wysokie dofinansowanie do montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

Realizacja projektu przyczyni się w dużym stopniu do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

    

Rezultaty zakładane:

  • produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych 512 MWh/rok
  • produkcja energii cieplnej z instalacji solarnych i pomp ciepła 130 MWh/rok

Przewidywany efekt ekologiczny:

  • stopień redukcji pyłu PM10 - 2,5 tony/rok
  • spadek emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 - 525 ton/rok

Z wykorzystaniem informacji z OŚR i FER, SyB, wt

Pliki do pobrania: