Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019


 


Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Częstochowa


Wyborcy, którzy chcą głosować 13 październia 2019 r. na terenie kraju poz miejscem stałego zamieszkania powinni wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2019 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 oraz 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I  informuje o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji.

§ 1.

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, w sali sesyjnej odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w Częstochowie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

§ 2

Wyżej opisane losowanie przeprowadzi w imieniu komisarza wyborczego urzędnik wyborczy. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
 
Lidia Dudek


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 2 września 2019 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
o rejestrze wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Do pobrania:


Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019 poz. 1506)


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa