Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Od 25 maja 2020 r.  do 1 czerwca 2020 r. trwała rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie.

W rekrutacji uzupełniającej mogły wziąć udział dzieci w wieku od 2,5 roku (tj. urodzone przed 28.02.2018 r.).

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Adres strony internetowej dla kandydatów:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Wniosek należało wypełnić elektronicznie, a następnie go wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Jeśli rodzic nie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, mógł otrzymać wniosek w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu/szkole podstawowej i po wypełnieniu złożyć go w placówce pierwszego wyboru, również w terminie od 25.05.2020 r. do 01.06.2020 r.

Postępowanie uzupełniające odbyło się według takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.

W postępowaniu uzupełniającym mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w poprzednim etapie rekrutacj.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków.

System pozwalał na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Po zalogowaniu w systemie, widoczne były wyłącznie te przedszkola, które posiadały wolne miejsca do naboru.

Jeśli przedszkole, do którego rodzic chciał zapisać swoje dziecko, nie widniało na liście placówek do wyboru, oznaczało to, że w tej placówce nie prowadzono rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutację dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnychw przedszkolach oraz szkołach podstawowych przeprowadzono odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszali się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której był prowadzony nabór

 

Do pobrania:

 Kryteria rekrutacji.

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.