Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Częstochowskie Centrum Świadczeń

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizuje zadania:


1) w zakresie następujących świadczeń:

·         świadczenie wychowawcze („500+”),

·         świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

·         świadczenie rodzicielskie,

·         jednorazowe świadczenie „Za życiem”,

·         zasiłek dla opiekuna,

·         specjalny zasiłek opiekuńczy,

·         świadczenie pielęgnacyjne,

·         zasiłek pielęgnacyjny,

·         jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

·         zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym m. in.:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z   urlopu  wychowawczego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

·         Karta Dużej Rodziny,

·         Dodatek mieszkaniowy,

·         Dodatek energetyczny,

·         Dobry Start

 

2) w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Dział Alimentacyjny.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, terminy wypłat, druki oraz możliwość rezerwacji w systemie kolejkowym dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://ccs.czestochowa.pl/