Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 


 


Gdzie głosuję – wykaz ulic w otwartych obwodach głosowania.


Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11.


Postanowienie nr DCZ-5740-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Częstochowa.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 02 maja 2019 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje o miejscu, dacie i godzinie losowania uzupełniającego kandydatów do składów komisji.
§ 1.
W dniu 6 maja 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, w sali 108 odbędzie się losowanie dodatkowych wolnych miejsc w składach obwodowych komisji wyborczych w Częstochowie

Losowanie odbędzie się w komisjach nr: 11, 12, 18, 20, 32, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 80, 81, 85, 88, 107, 111, 113, 114, 123, 124.

§ 2.
Wyżej opisane losowanie przeprowadzi w imieniu komisarza wyborczego urzędnik wyborczy. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
Lidia Dudek


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji.
§ 1.
W dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, w sali sesyjnej odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w Częstochowie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
§ 2
Wyżej opisane losowanie przeprowadzi w imieniu komisarza wyborczego urzędnik wyborczy. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
Lidia Dudek


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16.04.2019 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 kwietnia 2019 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Skład Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie

Dyżury RKW nr 30 w Częstochowie są pełnione w poniedziałki i piątki w godzinach 12:00 – 15:00 w siedzibie Komisji przy ul. Sobieskiego 7, pok. 201 (tel./fax 34 324 42 24).


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy o rejestrze wyborców miasta Częstochowy
Częstochowa, 05 kwietnia 2019 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2019 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2019 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2019 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2019 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Do pobrania:


Postanowienie nr DCZ-532-9/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie podziału Miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie nr DCZ-5332-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Częstochowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. 2019 poz. 365)
wraz z Kalendarzem wyborczym  dla Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony

Parlament Europejski – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa