Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

TERENOWY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ZIELONYCH (TPSZOZ)

1 lipca zmienił się sposób postępowania z odpadami zielonymi wytworzonymi wyłącznie na posesjach zamieszkanych.

Odpady zielone należy:

a) gromadzić w odpowiednich pojemnikach, w kolorze brązowym, przeznaczonych na odpady komunalne ulegające biodegradacji. Dotyczy to wyłącznie skoszonej trawy, chwastów, liści

lub

b) we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (w skrócie TPSZOZ), funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach lub do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (w skrócie SPSZOZ) lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.

TPSZOZ to kontenery kupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ustawiane na terenie Gminy Miasta Częstochowy, w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych. TPSZOZ funkcjonuje w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia. Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu. Punkty te będą sukcesywnie likwidowane.

Z zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej do 7 lokali włącznie, odpady zielone będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach.

Powyższe zmiany zostały przyjęte w uchwałach Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r.:

  •  nr 125.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
  •  nr 126.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Terenowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (TPSZOZ) to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy w wyznaczonych do tego miejscach w celu zbiórki odpadów zielonych.


Każdy mieszkaniec we własnym zakresie może zawieść
do kontenerów TPSZOZ odpady typu: trawa, liście i gałęzie.

TPSZOZ funkcjonują w okresie całego roku.


Lista lokalizacji TPSZOZ:

1

 Błeszno: ul. Długa/ Monterów

2

 Błeszno: ul. Wczasowa przy ul. Bałtyckiej

3

 Dźbów: ul. Leśna teren koło szkoły

4

 Gnaszyn- Kawodrza: ul. Tatrzańska/ Główna

5

 Grabówka: ul. Gminna 60 Pod brzózką

6

 Kiedrzyn: ul. Gerberowa/ Liliowa

7

 Mirów: ul. Mirowska/Mstowska/Turystyczna

8

 Podjasnogórska: ul. Oleńki 22

9

 Północ: ul. Geodetów na wys. nieruchomości nr 51

10

 Północ: ul. Sojczyńskiego Warszyca

11

 Raków: ul. Okrzei/ Limanowskiego

12

 Stare Miasto: Działki ul. Rejtana

13

 Stare Miasto: Park Piastów

14

 Stradom: ul. Piastowska pod wiaduktem

15

 Trzech Wieszczów: ul. Goszczyńskiego/Pułaskiego

16

 Tysiąclecie: ul. Rolnicza 47 działki

17

 Tysiąclecie: Ul. Szajnowicza Iwanowa/ Westerplatte

18

 Tysiąclecie: Wały Dwernickiego obok stacji wodociągów

19

 Wrzosowiak: ul. 11 Listopada obok Ogródków Działkowych Hutnik

20

 Wrzosowiak: ul. Cedrowa przy Ogródkach Działkowych

21

 Wyczerpy: ul. Ugody 7a

22

 Zawodzie: ul. Jutowa przy Ogródkach Działkowych

23

 Zawodzie: ul. Kaczorowska/Kopcowa

24

 Zawodzie: ul. Złota/Legionów

25

 Zawodzie: ul. Żeromskiego obok rur

26

 Zawodzie: ul. Podwale/Szpakowa