Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

TERENOWY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ZIELONYCH (TPSZOZ)

1 lipca zmienił się sposób postępowania z odpadami zielonymi wytworzonymi wyłącznie na posesjach zamieszkanych.

Odpady zielone należy:

a) gromadzić w odpowiednich pojemnikach, w kolorze brązowym, przeznaczonych na odpady komunalne ulegające biodegradacji. Dotyczy to wyłącznie skoszonej trawy, chwastów, liści

lub

b) we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (w skrócie TPSZOZ), funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach lub do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (w skrócie SPSZOZ) lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.

TPSZOZ to kontenery kupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ustawiane na terenie Gminy Miasta Częstochowy, w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych. TPSZOZ funkcjonuje w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia. Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu. Punkty te będą sukcesywnie likwidowane.

Z zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej do 7 lokali włącznie, odpady zielone będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach.

Powyższe zmiany zostały przyjęte w uchwałach Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r.:

  •  nr 125.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
  •  nr 126.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Terenowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (TPSZOZ) to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy w wyznaczonych do tego miejscach w celu zbiórki odpadów zielonych.


Każdy mieszkaniec we własnym zakresie może zawieść
do kontenerów TPSZOZ odpady typu: trawa, liście i gałęzie.

TPSZOZ funkcjonują w okresie całego roku.


Lista lokalizacji TPSZOZ:

 

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

  

 

 

    

  

Lp. Dzielnica Lokalizacja

1

Kiedrzyn ul. Gerberowa/ Liliowa

2

Podjasnogórska ul. Oleńki 22

3

Północ ul. Geodetów

4

ul. Sojczyńskiego Warszyca

5

Tysiąclecie ul. Rolnicza 47 działki

6

ul. Wały Dwernickiego obok stacji wodociąg. (2 kontenery)

7

ul. Szajnowicza Iwanowa/ Westerplatte (3 kontenery)

8

Wyczerpy ul. Ugody 7a

9

Grabówka ul. Gminna 60 przy ROD

10

ul. Ikara 235 przy ROD

11

Gnaszyn-Kawodrza ul. Tatrzańska/ Główna  (3 kontenery)

12

Błeszno ul. Długa/ Monterów

13

ul. Wczasowa przy ul. Bałtyckiej

14

Dźbów ul. Leśna teren koło szkoły

15

Trzech Wieszczów ul. Goszczyńskiego/Pułaskiego

16

Stradom ul. Piastowska pod wiaduktem (3 kontenery)

17

Wrzosowiak ul. 11 Listopada przy ROD

18

ul. Cedrowa przy ogr. działkowych

19

Mirów ul. Mirowska pomiędzy Ogródkami Relax i Gwarek

20

Raków ul. Okrzei/ Limanowskiego (2 kontenery)

21

Stare Miasto ul. Rejtana przy ROD

22

Zawodzie ul. Jutowa przy Ogródkach Działkowych

23

ul. Kaczorowska/Kopcowa