Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30, pokój nr 18

42-217 Częstochowa


Informacje dodatkowe:

tel.: (34) 3707-140 lub 141

e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

 

DRUK DEKLARACJI - WERSJA EDYTOWALNA DO POBRANIA: