Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązująca stawka miesięczna dla nieruchomości zamieszkanych to:

  • 18,00 złotych od mieszkańca zamieszkującego, gdy na danej nieruchomości odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 36,00 złotych od mieszkańca zamieszkującego, gdy selektywna zbiórka nie jest prowadzona.

Zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dotyczą w części:

  • gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym,
  • nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
     

Ww. zwolnienia z opłat nie sumują się.