Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory samorządowe 2018

 


 

 


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 września 2018 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień21 października 2018 r. (Obwieszczenie w 7 częściach).


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 17 września 2018 r.
dotyczący przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie miasta Częstochowy.


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 11 września 2018 r.
dotyczący przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie miasta Częstochowy.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
o rejestrze wyborców miasta Częstochowy.

Do pobrania: wniosek o udostępnienie spisu (plik w formacie pdf)


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Do pobrania: wniosek dla wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do spisu w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (plik w formacie pdf)


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Do pobrania: wniosek (plik w formacie pdf)


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o podziale miasta Częstochowy na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o liczbie  mieszkańców w poszczególnych gminach powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz w Częstochowie (mieście na prawach powiatu).


Państwowa Komisja Wyborcza w dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych uruchomiła serwis: wybory2018.pkw.gov.pl.
Serwis ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561).


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie – odnośnik do strony

ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa, (pokój 203), tel/fax: 34 324 42 24, adres email: kbwczestochowa@kbw.gov.pl
godziny urzędowania delegatury: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
Uwaga: wejście do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 7 od strony ulicy Korczaka.


Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I: miasto na prawach powiatu Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski.

Terminy dyżurów – poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00
Siedziba: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, 42-217 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 7 (pokój 201)


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13 pok. 409 A
tel. 34 37 07 649
e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl