Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory samorządowe 2018

 


 

 


INFORMACJA

dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy, rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 21 października 2018 r.:

–   od nr 1 do nr 126 oraz komisja nr 134 od godziny 6:00;

–   o numerach: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136 od godziny 9:00.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 8 października 2018 r. dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborcy niepełnosprawni, niezdolni do samodzielnego poruszania się (z I lub II grupą inwalidzką) będący mieszkańcami Częstochowy, chcący wziąć udział w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. mogą skorzystać, na podstawie ważnej legitymacji inwalidzkiej, z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem.

Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju nr 401 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 lub pod numerem telefonu 034 3707 631 od środy 17 października 2018 r. do piątku 19 października 2018 r. w godz. 8:00 - 15:00.
W dniu wyborów, tj. w niedzielę 21 października 2018 r. usługa transportowa będzie świadczona w godz. 10:00 - 19:00 przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, ul. Okólna 17/19 lok. 165, pod numerem telefonu 533 131 881.


Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie
z dnia 1 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Częstochowy
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie
z dnia 1 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie
z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 27 września 2018 r.
dotyczący losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 września 2018 r.
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

UWAGA - przyjmowanie zgłoszeń zakończone.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 września 2018 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień21 października 2018 r. (Obwieszczenie w 7 częściach).


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 17 września 2018 r.
dotyczący przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie miasta Częstochowy.


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 11 września 2018 r.
dotyczący przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie miasta Częstochowy.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
o rejestrze wyborców miasta Częstochowy.

Do pobrania: wniosek o udostępnienie spisu (plik w formacie pdf)


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Do pobrania: wniosek dla wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do spisu w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (plik w formacie pdf)


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Do pobrania: wniosek (plik w formacie pdf)


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Do pobrania:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o podziale miasta Częstochowy na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o liczbie  mieszkańców w poszczególnych gminach powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz w Częstochowie (mieście na prawach powiatu).


Państwowa Komisja Wyborcza w dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych uruchomiła serwis: wybory2018.pkw.gov.pl.
Serwis ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561).


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie – odnośnik do strony

ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa, (pokój 203), tel/fax: 34 324 42 24, adres email: kbwczestochowa@kbw.gov.pl
godziny urzędowania delegatury: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
Uwaga: wejście do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 7 od strony ulicy Korczaka.


Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I: miasto na prawach powiatu Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski.

Terminy dyżurów – poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00
Siedziba: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, 42-217 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 7 (pokój 201)


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13 pok. 409 A
tel. 34 37 07 649
e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl