Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH

Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne w zależności od rodzaju zabudowy prosimy kierować do: 

- Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23,

  tel.: (34) 37-07-197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

  Nieruchomość zamieszkana (jednorodzinna).

 

- Zarządcy nieruchomości (tj. Wspólnoty mieszkaniowej lub Spółdzielni mieszkaniowej lub

  innego podmiotu władającego nieruchomością)

  Nieruchomość zamieszkana wielolokalowa (powyżej 7 lokali).

 

Sprawy związane z pobraniem worków typu „big-bag” na odpady budowlane i rozbiórkowe, odbiorem zapełnionych worków lub kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe, odbiorem odpadów wielkogabarytowych prosimy kierować do:

- Firmy Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel: (34) 362 72 30

 , e-mail: czestochowa@remondis.pl ,

  Nieruchomość zamieszkana (jednorodzinna)

 

- Zarządcy nieruchomości w przypadku nieruchomości zamieszkanej wielolokalowej

  (powyżej 7 lokali).