Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Programy dotacji

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Rada Miasta Częstochowy w dniu 23 lutego 2017 r., przyjęła uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji proekologicznych, tj.:

1. UCHWAŁA NR 506.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na  terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne

Do pobrania:

- wniosek o dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych

 

2. UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub  służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne

Do pobrania:

 

 - wniosek o dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych 

 

 

3. UCHWAŁA NR 505.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r. dla osób fizycznych oraz osób prawnych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Częstochowy

Do pobrania:

- wniosek o dofinansowanie do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest

 

UWAGA!!!

*****Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 pok. nr 3 (parter)****

***Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji wnioski nie będą sprawdzane przed posiedzeniem Komisji.***

**Za kompletność wniosku odpowiada Wnioskodawca**